Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ansiotasoindeksi on uudistettu

Palkansaajien ansiotasoindeksin (ATI) uusi perusvuosi on 2005, jota uudessa indeksissä merkitään 100:lla. Toisen neljänneksen 2008 julkaisussa tuoreimmat ansiotasoindeksit on ensimmäisen kerran laskettu ATI 2005=100 laskentaan perustuen. Vuosien 2007 ja 2008 indeksit ovat vielä ennakollisia.

Ansiotasoindeksi on uudistettu viimeisten kolmenkymmenen vuoden ajan viiden vuoden välein. Uudistuksissa palkansaajaryhmittäinen painorakenne muutetaan noudattamaan uuden perusvuoden mukaisia palkkasummapainoja. ATI:n 2005=100 painorakenne noudattaa kansantalouden tilinpidon palkkasummia vuodelta 2005 indeksin palkansaajaryhmäjakoon sovellettuna.

Kertaluonteiset erät

ATI:n 2005=100 suurin menetelmämuutos koskee tulospalkkioiden ja sopimukseen perustuvien kertaerien sisällyttämistä indeksiin. Nämä kertaerät lisätään uudessa indeksissä säännöllisen työajan ansioihin siten, että ne jaetaan tasan koko sille kalenterivuodelle, jolloin ne maksetaan. ATI 2000=100 indeksissä sopimukseen perustuvat kertaerät sijoitettiin pelkästään sille neljännekselle, jolloin ne maksettiin. Tulospalkkiot puolestaan näkyivät täysimääräisinä vasta viimeisen neljänneksen indekseissä.

2000=100 indeksissä olivat mukana ainoastaan järjestäytyneiden yksityisen sektorin työnantajien maksamat kuukausipalkkaisten palkansaajien tulospalkkiot, mutta uudessa indeksissä ovat mukana myös järjestäytyneiden yritysten tuntipalkkaisten palkansaajien tulospalkkiot ja niitä sovelletaan järjestäytymättömien työnantajien palkansaajia koskevaan Tilastokeskuksen omaan otokseen.

Opettajien ansiot

Uudessa indeksissä kuntien opettajien ansiokehityslaskennassa säännölliset viikkoylitunnit on lisätty käytettävään ansiokäsitteeseen. Koska ansiotasoindeksissä lasketaan määrältään vakioidun työpanoksen ansiokehitystä, säännöllisten viikkoylituntien ansioita huomioidaan keskiansioissa vuoden 2005 viikkoylitunteja vastaava määrä. Siten viikkoylituntien määrän muutokset eivät vaikuta kuntien opettajille laskettuun ansiokehitykseen.

TOL 2008 ja vanhat indeksit

Vaikka uuden ansiotasoindeksin perusvuosi on 2005, tässä julkaisussa toimialoittaiset indeksit julkaistaan edelleen perusvuodella 2000. Näin on tehty, koska Tilastokeskuksessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi toimialaluokitus TOL 2008. Uuden toimialaluokituksen mukaiset indeksit julkaistaan toukokuussa 2009 perusvuodella 2005.Vanhojen perusvuosien ansiotasoindeksien ketjutusajankohta on neljäs neljännes 2006. Siten vuoden 2007 alusta lähtien vanhojen ansiotasoindeksien kehitys noudattaa 2005=100 indeksin kehitystä.

Myös säännöllisten ansioiden indeksi on uudistettu

Säännöllisten ansioiden indeksin (SANI) laskennassa on siirrytty perusvuodesta 2002 perusvuoteen 2005. Säännöllisten ansioiden indeksissä käytetään samoja palkansaajaryhmiä ja palkkasummapainoja kuin ansiotasoindeksissä. Se eroaa ansiotasoindeksistä siten, ettei se sisällä tulospalkkioita ja sopimuksiin perustuvia kertaeriä. SANI:n laskentamenetelmä muuttui uudistuksessa opettajien viikkoylituntien osalta samalla tavalla kuin ansiotasoindeksissä.

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi


Päivitetty 22.8.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/ati_2008-08-22_uut_001.html