Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Lediga arbetsplatser som är svåra att besätta efter näringsgren 2010/II - 2009/II

  År/Kvartal Förändring Förändring (%)
   2010/II    2010/I    2009/IV    2009/III    2009/II 2010/II - 2009/II 2010/II - 2009/II
Näringsgren (TOL 2008)              
Totalt 20 000 11 500 6 900 11 300 12 400 7 600 61
AJordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 100 100 0 0 100 0 -9
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 1 300 1 000 100 1 100 300 1 000 352
F Byggverksamhet (41–43) 800 700 600 1 100 1 200 -400 -34
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 4 400 2 500 1 700 2 600 3 000 1 400 45
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 900 1 400 300 600 400 500 143
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 0 400 100 500 100 -100 -71
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 2 700 2 200 1 400 2 100 800 1 900 223
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 9 300 2 600 2 400 2 900 6 200 3 200 52
R-S Annan serviceverksamhet (90–96) 400 700 200 500 300 100 51

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2010, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2010, Tabellbilaga 11. Lediga arbetsplatser som är svåra att besätta efter näringsgren 2010/II - 2009/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2010/02/atp_2010_02_2010-08-11_tau_011_sv.html