Finlands officiella statistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Klart fler lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan
17.8.2021
Under andra kvartalet 2021 fanns det 51 100 lediga jobb medan antalet året innan var 35 400. Antalet lediga jobb återgick till samma nivå som för två år sedan före coronapandemin. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser och beskriver situationen den första dagen i juni.

Beskrivning: Undersökningen ger kvartalsvisa uppgifter om lediga arbetsplatser i Finland. Resultaten återspeglar efterfrågan på arbetskraft och förändringar i efterfrågan ur arbetsgivarens synvinkel. Framställningen av statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (nr 453/2008). Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsliv, arbetsmarknaden, arbetsplatser, lediga jobb, löntagare, svårtillsatt arbete.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet av andra kvartalets uppgifter i statistiken över lediga arbetsplatser flyttas fram
13.8.2014
På grund av problem med produktionen av statistiken över lediga arbetsplatser har tiden för insamling av uppgifter förlängts.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/index_sv.html