Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Lediga arbetsplatser på viss tid efter näringsgren 2010/IV - 2009/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring (%)
   2010/IV    2010/III    2010/II    2010/I    2009/IV 2010/IV - 2009/IV 2010/IV - 2009/IV
Näringsgren (TOL 2008)              
Totalt 12 200 19 100 30 400 30 000 9 100 3 100 34
AJordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 500 100 500 1 300 0 500 .
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 900 2 200 3 800 4 500 300 600 .
F Byggverksamhet (41–43) 300 700 1 000 700 400 -100 -20
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 2 500 4 000 5 600 9 300 3 900 -1 400 -36
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 600 1 000 500 900 0 600 .
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 500 800 200 700 100 400 .
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 1 800 3 900 4 100 4 400 1 000 800 74
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 4 300 5 300 12 800 4 900 3 200 1 100 35
R-S Annan serviceverksamhet (90–96) 800 1 100 1 900 3 200 200 600 .

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2010, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja (09) 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 9. Lediga arbetsplatser på viss tid efter näringsgren 2010/IV - 2009/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2010/04/atp_2010_04_2011-02-16_tau_009_sv.html