Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2013/IV - 2014/IV

  År/Kvartal Förändring
   2013/IV    2014/IV 2013/IV - 2014/IV
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 16 600 19 800 3 200
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 300 500 200
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 2 500 1 400 -1 000
F Byggverksamhet (41–43) 1 100 1 300 200
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 2 900 4 000 1 000
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 700 1 700 1 100
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 400 2 100 1 700
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 2 100 3 500 1 400
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 5 300 4 600 -700
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 1 400 700 -700

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 18.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2013/IV - 2014/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2014/04/atp_2014_04_2015-02-18_tau_005_sv.html