Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2014/II - 2015/II

  År/Kvartal Förändring
   2014/II    2015/II 2014/II - 2015/II
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 27 800 28 800 1 000
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 0 600 600
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 3 000 2 600 -400
F Byggverksamhet (41–43) 2 700 4 600 1 900
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 5 500 7 100 1 600
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 1 100 1 800 700
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 400 800 -600
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 4 900 3 800 -1 100
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 8 400 6 100 -2 200
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 700 1 300 600

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2015, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 18.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2014/II - 2015/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2015/02/atp_2015_02_2015-08-18_tau_005_sv.html