Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2015/IV - 2016/IV

  År/Kvartal Förändring
   2015/IV    2016/IV 2015/IV - 2016/IV
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 21 900 26 400 4 600
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 200 0 1) -200
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 3 300 2 500 -800
F Byggverksamhet (41–43) 1 800 2 900 1 100
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 4 700 8 400 3 700
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 2 500 2 400 -100
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 900 400 -500
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 3 200 5 000 1 700
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 4 400 4 400 0
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 900 400 -500
1) I tabellen betyder 0 att estimatet är mindre än 50

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2016, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2015/IV - 2016/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2016/04/atp_2016_04_2017-02-16_tau_005_sv.html