Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.5.2018

Under första kvartalet 2018 ungefär lika många lediga jobb som för ett år sedan

Under första kvartalet 2018 fanns det 60 100 lediga jobb medan antalet året innan var 58 000. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser och beskriver situationen den första dagen i mars.

Lediga arbetsplatser 2017/I – 2018/I

  År/Kvartal
2017/I 2018/I
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 58 000   60 100  
På deltid 13 000 22 15 700 26
På viss tid 33 200 57 29 400 49
Svårbesatta arbetsplatser 16 900 29 27 100 45
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2018, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2018/01/atp_2018_01_2018-05-18_tie_001_sv.html