Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2017/IV - 2018/IV

  År/Kvartal Förändring
   2017/IV    2018/IV 2017/IV - 2018/IV
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 37 200 41 000 3 800
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 100 800 700
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 5 600 4 700 -900
F Byggverksamhet (41–43) 2 500 3 300 900
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 8 600 8 600 0
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 3 700 3 400 -300
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 700 1 200 400
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 6 800 9 400 2 600
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 7 200 7 900 600
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 2 000 1 900 -100

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2018, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 19.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2017/IV - 2018/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2018/04/atp_2018_04_2019-02-19_tau_005_sv.html