Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2017 - 2018

  År Förändring
   2017    2018 2017 - 2018
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 41 600 49 400 7 800
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 400 700 200
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 7 200 6 100 -1 100
F Byggverksamhet (41–43) 3 900 5 300 1 400
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 10 100 12 900 2 800
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 3 100 3 300 200
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 000 1 200 100
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 7 000 8 100 1 100
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 6 600 9 000 2 500
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 2 200 2 900 700

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2018, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 19.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2017 - 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2018/04/atp_2018_04_2019-02-19_tau_008_sv.html