Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.9.2013

Energiaa tuotettiin puupolttoaineilla aiempaa enemmän


Korjattu 23.9.2013. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 33,3.

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 710 petajoulea (PJ) vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä oli prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin 2012. Sähkön kulutus oli 43,4 terawattituntia (TWh), mikä oli lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Sähkön nettotuonti laski noin 1,8 TWh eli noin 21 prosenttia. Tuontisähköä korvattiin kotimaisella tuotannolla, mutta pääosin tuontipolttoaineilla.Hiilen kulutus kasvoi 24 prosenttia (17 PJ) ja kivihiilellä tuotetun erillissähkön tuotanto kasvoi yli 80 prosenttia. Turpeen kulutus laski 33 prosenttia. Hiilidioksidipäästöt pienentyivät viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 4 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinenEniten kasvoi hiilen kulutus ja toiseksi eniten puupolttoaineen käyttö. Puun kulutus kasvoi ennakkotietojen mukaan yli 7 prosenttia. Puupolttoaineita käytettiin aiempaa enemmän lämmityksessä ja sillä katettiin yli neljännes Suomen kokonaisenergian kulutuksesta. Ydinenergian kulutus kasvoi 3,5 PJ eli noin 3 prosenttia. Yksittäisistä energialähteistä turpeen kulutus väheni määrällisesti eniten 33 prosentilla (14,6 PJ). Maakaasun kulutus väheni 3 prosentilla (1,9 PJ), joka oli määrällisesti saman verran kuin vesivoiman pienentyminen. Vesivoiman kulutus pienentyi 7 prosenttia (1,9 PJ).

Sähkön kotimainen tuotanto kasvoi 5 prosenttia. Suomessa kulutetusta sähköstä noin 18 prosenttia katettiin tuontisähköllä. Sähkön tuonti Venäjältä kääntyi kasvuun viime vuonna alentuneen tuonnin jälkeen. Venäjältä tuotiin sähköä 5 prosenttia enemmän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lauhdevoiman tuotanto kasvoi yli 80 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto pysyi viime vuoden tasolla. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto kasvoi teollisuuden yhteistuotantolaitoksissa 4 prosenttia, mutta kaukolämpölaitoksissa väheni 4 prosenttia. Suomessa tuulivoimalla tuotettiin sähköä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vain 0,3 PJ, joka oli 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuoden 2013 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 6,6 miljardin euron arvosta, joka oli prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten energiatuotteita tuotiin Venäjältä 4,5 miljardin euron arvosta. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita 3,3 miljardin euron arvosta, joka oli 7 prosenttia enemmän vuotta aiempaan verrattuna. Energiatuotteita vietiin Suomesta eniten Ruotsiin. Kasvu johtui keskitisleiden ja moottoribensiinin tuonnin ja viennin vilkastumisesta. Kivihiilivarastot olivat kesäkuussa noin 20 TWh eli 27 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin. Turvevarastoissa arvioitiin olevan energiaturvetta noin 10 TWh eli 34 prosentti enemmän vuotta aiempaan verrattuna.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde I-II/2013* 4) Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 156 463 -3 22
Hiili 1) 86 476 24 12
Maakaasu 59 662 -3 8
Ydinenergia 2) 124 337 3 18
Sähkön nettotuonti 3) 24 434 -21 3
Vesi- ja tuulivoima 3) 28 047 -6 4
Turve 30 010 -33 4
Puupolttoaineet 183 696 7 26
Muut 17 170 0 2
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 710 295 1 100
Ulkomaanliikenne 15 833 4 .
Energiasektorin CO2-päästöt 25 -4 .
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *ennakollinen

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (336,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 23.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 2. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2013/02/ehk_2013_02_2013-09-20_tie_001_fi.html