Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.12.2013

Puun ja kivihiilen käyttö kasvoi energian tuotannossa tammi-syyskuussaEnergian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1039 petajoulea (PJ) vuoden tammi–syyskuussa, mikä oli kaksi prosenttia enemmän kuin 2012 vastaavana aikana. Sähkön kulutus oli 61,7 terawattituntia (TWh), mikä oli lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Sähkön nettotuonti laski noin 1,7 TWh eli noin 13 prosenttia. Tuontisähköä korvattiin kotimaisella tuotannolla, mutta pääosin tuontipolttoaineilla. Hiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia (35 PJ) ja puupolttoaineiden kulutus 12 prosenttia (27 PJ). Kivihiilellä tuotetun erillissähkön tuotanto nelinkertaistui vuotta aiempaan verrattuna. Turpeen kulutus laski 30 prosenttia eli 20 PJ. Hiilidioksidipäästöt kasvoivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta yhden prosentin.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Vesireservit olivat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä keskimääräistä pienemmät, minkä vuoksi vesivoiman tuotanto pienentyi 38 prosenttia. Sähkön nettotuonti kääntyi vajaan kahden prosentin kasvuun. Hiilen kulutus kasvoi 71 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. Kotimaisen turpeen ja metsähakkeen kulutuksessa oli havaittavissa vähenemisestä kolmannella vuosineljänneksellä.

Ydinenergian kulutus kasvoi noin 6 PJ eli noin kolme prosenttia. Yksittäisistä energialähteistä turpeen kulutus väheni määrällisesti eniten 30 prosentilla (27 PJ). Maakaasun kulutus väheni lähes 4 prosentilla (3 PJ) ja vesivoiman tuotanto pienentyi yli 17 prosenttia (8 PJ) tammi-syyskuussa 2013.

Sähkön kotimainen tuotanto kasvoi yli 3 prosenttia. Suomessa kulutetusta sähköstä lähes 19 prosenttia katettiin tuontisähköllä. Nettotuonti Pohjoismaista pienentyi 24 prosenttia. Lauhdevoiman tuotanto kasvoi 76 prosenttia ja sähkön ja lämmön yhteistuotanto kasvoi yli 2 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto kasvoi teollisuuden yhteistuotantolaitoksissa yli 13 prosenttia, mutta kaukolämpölaitoksissa väheni 5 prosenttia tammi-syyskuussa 2013.

Tammi–syyskuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 10,4 miljardin euron arvosta, joka oli viisi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten energiatuotteita tuotiin Venäjältä 6,9 miljardin euron arvosta. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita 5,1 miljardin euron arvosta, joka oli 10 prosenttia enemmän vuotta aiempaan verrattuna. Energiatuotteita vietiin Suomesta eniten Ruotsiin. Kasvu johtui keskitisleiden ja moottoribensiinin tuonnin ja viennin vilkastumisesta. Kivihiilivarastot olivat syyskuussa noin 22 TWh eli 25 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin. Turvevarastoissa arvioitiin olevan energiaturvetta noin 16 TWh eli 44 prosenttia enemmän vuotta aiempaan verrattuna.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde I-III/2013* 4) Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 233 468 -3 22
Hiili 1) 135 379 35 13
Maakaasu 78 533 -4 8
Ydinenergia 2) 182 534 3 18
Sähkön nettotuonti 3) 41 338 -13 4
Vesi- ja tuulivoima 3) 37 828 -16 4
Turve 47 594 -30 5
Puupolttoaineet 257 030 12 25
Muut 25 745 0 2
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 1 039 448 2 100
Ulkomaanliikenne 23 923 3 .
Energiasektorin CO2-päästöt 38 1 .
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *ennakollinen

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (311,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 20.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 3. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2013/03/ehk_2013_03_2013-12-20_tie_001_fi.html