Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.12.2017

Användningen av förnybar energi på rekordnivå år 2016

Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,36 miljoner terajoule (TJ) år 2016, vilket motsvarade en ökning på 4 procent jämfört med året innan. Elförbrukningen uppgick till 85,2 terawattimmar (TWh), vilket var 3 procent mer än året innan. Användningen av förnybara energikällor ökade med 2 procent och gick upp till en ny rekordnivå. De täckte 34 procent av den totala energiförbrukningen och enligt de preliminära uppgifterna knappt 39 procent av slutanvändningen. Också användningen av fossila bränslen ökade med 7 procent.

Totalförbrukning av energi 1990–2016

Totalförbrukning av energi 1990–2016

Total energiförbrukningen 2015–2016, terajoule

  2015 2016 Förändring %
Träbränslen 330 939 349 112 5
Olja 312 071 317 197 2
Kärnenergi 243 556 243 056 0
Kol 102 642 127 051 24
Naturgas 82 363 72 913 -11
Torv 57 755 56 163 -3
Nettoimport av el 58 813 68 222 16
Vattenkraft 59 703 56 283 -6
Vindkraft 8 378 11 045 32
Övriga 52 885 60 586 15
Totalt 1 309 106 1 361 627 4

Källa: Energianskaffning och -förbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (314,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 08.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2016/ehk_2016_2017-12-08_tie_001_sv.html