Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.9.2018

Energian kokonaiskulutus nousi 4 prosenttia tammi–kesäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 709 petajoulea tammi-kesäkuussa, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 45 terawattituntia (TWh), eli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Energia-sektorin hiilidioksidipäästöt nousivat 8 prosenttia viime vuodesta.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Kylmyys lisäsi polttoaineiden kulutusta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Eniten kasvoi turpeen kulutus, peräti 47 prosenttia viime vuodesta. Toisella neljänneksellä polttoaineiden kulutus puolestaan väheni lämpimän sään seurauksena. Eniten väheni hiilen kulutus, 16 prosenttia viime vuodesta. Kokonaisuudessaan vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana polttoaineiden kulutus kasvoi lukuun ottamatta hiiltä ja puupolttoaineita. Maakaasun kulutus kääntyi nousuun ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen.

Sähkön kulutuksen kasvuun ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana vaikuttivat kylmän sään lisäksi teollisuuden parantuneet suhdanteet. Vesi-, tuuli-, aurinko- ja lauhdevoiman tuotannot kasvoivat selvästi viime vuodesta. Aurinkovoiman tuotannon suhteellinen kasvu oli selvästi rajumpaa kuin muilla tuotantomuodoilla, mutta sen kokonaisosuus pysyi kuitenkin vielä erittäin pienenä. Sähkön nettotuonti väheni 4 prosenttia, mikä johtui enimmäkseen sähkön Viron viennin kasvusta.

Tammi-kesäkuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 5 miljardin euron arvosta, joka oli 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 63 prosenttia. Energiatuotteita vietiin 1,3 miljardin euron arvosta, joka oli 18 prosenttia enemmän vuotta aiempaan verrattuna. Energiatuotteita vietiin Suomesta eniten EU-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 80 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde I-II/2018* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 1) 156 537 3 22
Hiili 2) 62 893 -3 9
Maakaasu 3) 41 885 7 6
Ydinenergia 4) 118 003 2 17
Sähkön nettotuonti 5) 36 133 -4 5
Vesivoima 5) 28 756 17 4
Tuulivoima 5) 9 800 19 1
Turve 42 122 32 6
Puupolttoaineet 179 446 -1 25
Muut 6) 33 801 16 5
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 709 377 4 100
Ulkomaanliikenne 22 674 10 .
Energiasektorin CO2-päästöt 24 8 .
* = Ennakkotieto
. = Tieto on epälooginen esitettäväksi
1) Öljy: sisältää liikennepolttoaineiden bio-osuuden.
2) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
3) Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöä.
4) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
5) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Muut: sisältää teollisuuden reaktiolämmön, kierrätyspolttoaineet, lämpöpumput, vedyn, biokaasun, muun bioenergian ja aurinkoenergian.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (285,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 27.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 2. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2018/02/ehk_2018_02_2018-09-27_tie_001_fi.html