Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.3.2019

Totalförbrukning av energi ökade med 2 procent år 2018

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 1,38 miljoner terajoule (TJ) år 2018, vilket motsvarade en ökning med 2 procent jämfört med året innan. Ökningen berodde på ökad användning av både fossila bränslen och torv samt förnybara energikällor. Koldioxidutsläppen vid energianvändning av bränslen gick upp med 3 procent, vilket särskilt berodde på ökad torvanvändning. Totalförbrukningen av el ökade med 2 procent till 87 terawattimmar (TWh).

Totalförbrukningen och koldioxidutsläppen 1990–2018*

Totalförbrukningen och koldioxidutsläppen 1990–2018*

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) 2018* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 307 563 -2 22
Kol 2) 112 121 -1 8
Naturgas 73 576 12 5
Kärnenergi 3) 238 784 2 17
Netto import av elenergi 4) 71 769 -2 5
Vattenkraft 4) 47 322 -10 3
Vindkraft 4) 21 086 22 2
Torv 66 696 24 5
Träbränslen 376 338 4 27
Övriga 67 751 6 5
TOTAL ENERGI FÖRBRUKNING 1 383 005 2 100
Utrikestrafik 46 019 7 .
CO2- utsläpp från energianvändning av bränslen 41 3 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (453,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 4:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2018/04/ehk_2018_04_2019-03-28_tie_001_sv.html