Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Energianskaffning och -förbrukning 2021, 2:a kvartalet

Energianskaffning och -förbrukning 2019, 4:e kvartalet

2019
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
Revideringar i denna statistik