Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Figur 05. Förbrukning av bränntorv 1993-, TWh

 

12 månaders glidande summa

Källa: Torvindustriförbundet rf


Senast uppdaterad 17.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 1:a kvartalet 2009, Figur 05. Förbrukning av bränntorv 1993-, TWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2009/01/ehkh_2009_01_2009-06-17_kuv_005_sv.html