Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2012

Plats för genomförande av undervisning Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Undervisning helt i grupper inom den allmänna undervisningen 203 4 734 2 965 54 7 956 19,4
51–99 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 40 3 229 4 494 8 7 771 18,9
21–50 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 4 1 846 1 930 2 3 782 9,2
1–20 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 38 2 830 1 933 6 4 807 11,7
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, annan än specialskola 442 7 275 3 738 72 11 527 28,1
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, specialskola 208 2 834 2 003 128 5 173 12,6
Totalt 935 22 748 17 063 270 41 016 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2012, Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2012/erop_2012_2013-06-12_tau_005_sv.html