Finlands officiella statistik

Specialundervisning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Var femte grundskoleelev fick intensifierat eller särskilt stöd
5.6.2020
I grundskolan fick 20,1 procent av eleverna intensifierat eller särskilt stöd hösten 2019. Totalt 65 200 fick intensifierat stöd, dvs. 11,6 procent av eleverna i grundskolan och 48 200 elever, dvs. 8,5 procent, fick särskilt stöd. Andelen elever som fick intensifierat stöd ökade med 0,9 procentenheter från året innan och andelen elever som fick särskilt stöd med 0,4 procentenheter. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Beskrivning: Statistikcentralen för statistik över personer som fått intensifierat stöd, särskilt stöd eller specialundervisning på deltid vid grundskolor eller specialundervisning inom yrkesutbildning. Uppgifter om särskilda utbildningsarrangemang inom gymnasieutbildning samlas också in, men på grund av den ringa mängden har man just inte rapporterat dem.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: elever, grundskola, specialundervisning, studerande, utbildning, yrkesutbildning, särskilt stöd, intensifierat stöd.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainnehållet i statistiken har ändrats
8.6.2012
Datainnehållet i statistiken över specialundervisning i grundskolan har ändrats fr.o.m. år 2011 i och med revideringen av lagen om grundläggande utbildning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/index_sv.html