Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Elever med särskilt stöd i grundskolans årskurser 1–9 och inom tilläggsundervisning efter lärokurser i läroämnen 2014

Ämneslärokurser/studier enligt verksamhetsområde Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Allmän lärokurs tillämpas på lärokurserna i alla ämnen (inga individuella lärokurser) 12 528 5 671 34 18 233 47,4
Individuell lärokurs i ett ämne 2 209 3 045 5 5 259 13,7
Individuell lärokurs i 2–3 ämnen 2 354 2 471 10 4 835 12,6
Individuell lärokurs i minst fyra ämnen 3 954 4 085 63 8 102 21,0
Eleven studerar enligt verksamhetsområde 1 318 703 52 2 073 5,4
Totalt 22 363 15 975 164 38 502 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 11.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2014, Tabellbilaga 6. Elever med särskilt stöd i grundskolans årskurser 1–9 och inom tilläggsundervisning efter lärokurser i läroämnen 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2014/erop_2014_2015-06-11_tau_006_sv.html