Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2016

Läropliktens längd Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Inte förlängd läroplikt 70 17 389 13 029 33 30 521 74,4
Förlängd läroplikt 888 6 559 2 998 71 10 516 25,6
Totalt 958 23 948 16 027 104 41 037 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2016, Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2016/erop_2016_2017-06-13_tau_004_sv.html