Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Specialundervisning på deltid, stödundervisning samt biträdes- och/eller tolkningstjänster som erhållits av grundskolelever med intensifierat eller särskilt stöd 2018 1)

Elevens stöd omfattar Elever med intensifierat stöd
Andel av antalet elever med intensifierat stöd, % Elever med särskilt stöd
Andel av antalet elever med särskilt stöd, % Elever med intensifierat eller särskilt stöd Andel av antalet elever med intensifierat eller särskilt stöd, %
Specialundervisning på deltid 44 119 73,9 18 476 40,7 62 595 59,6
Stödundervisning 32 829 55,0 16 614 36,6 49 443 47,0
Biträdes- och/eller tolkningstjänster 23 127 38,8 26 693 58,8 49 820 47,4
Andra än ovan nämnda stödformer 16 483 27,6 13 816 30,4 30 299 28,8
1) Intensifierat och särskilt stöd som eleven fått kan innehålla flera stödformer, t.ex. både specialundervisning på deltid och biträdes- och/eller tolkningstjänster.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 19.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2018, Tabellbilaga 2. Specialundervisning på deltid, stödundervisning samt biträdes- och/eller tolkningstjänster som erhållits av grundskolelever med intensifierat eller särskilt stöd 2018 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2018/erop_2018_2019-06-19_tau_002_sv.html