Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2020

Plats för genomförande av undervisning Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, specialskola 72 1 766 1 458 44 3 340 6,5
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, annan än specialskola 234 9 000 4 574 5 13 813 27,0
1–19 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 91 4 339 2 428 0 6 858 13,4
20–49 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 13 2 646 2 281 0 4 940 9,7
50–79 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 21 3 037 2 660 0 5 718 11,2
80–100 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 223 10 582 5 595 17 16 417 32,1
Totalt 654 31 370 18 996 66 51 086 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2020, Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2020/erop_2020_2021-06-08_tau_004_sv.html