Tabellbilaga 7. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter landskap 2020 1)

Landskap Elever med intensifierat stöd Elever med särskilt stöd Elever med intensifierat eller särskilt stöd Antalet elever i grundskolan
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Hela landet 69 311 12,2 51 086 9,0 120 397 21,3 566 572
Nyland 20 211 11,7 18 068 10, 38 279 22,2 172 383
Egentliga Finland 5 769 12,7 5 204 11,5 10 973 24,2 45 303
Satakunta 2 615 12,6 2 183 10,5 4 798 23,0 20 834
Egentliga Tavastland 2 183 12,6 1 413 8,1 3 596 20,7 17 384
Birkaland 6 814 12,3 3 702 6,7 10 516 18,9 55 599
Päijänne-Tavastland 2 584 13,3 2 041 10,5 4 625 23,8 19 408
Kymmenedalen 2 117 13,8 2 080 13,5 4 197 27,3 15 388
Södra Karelen 1 608 13,9 1 144 9,9 2 752 23,9 11 535
Södra-Savolax 1 366 11,2 1 256 10,3 2 622 21,6 12 145
Norra Savolax 3 084 13,1 1 816 7,7 4 900 20,9 23 474
Norra Karelen 2 094 14,4 1 247 8,6 3 341 23,0 14 547
Mellersta Finland 3 726 13,0 2 277 7,9 6 003 20,9 28 693
Södra Österbotten 2 446 11,7 1 664 8,0 4 110 19,7 20 832
Österbotten 2 540 12,6 1 493 7,4 4 033 20,1 20 099
Mellersta Österbotten  1 087 13,1 494 6,0 1 581 19,1 8 289
Norra Österbotten 6 087 11,4 3 086 5,8 9 173 17,2 53 186
Kajanaland 749 11,1 571 8,5 1 320 19,6 6 726
Lappland 1 837 10,6 1 227 7,0 3 064 17,6 17 412
Åland 360 12,0 116 3,9 476 15,8 3 010
1) Siffran för hela landet innehåller uppgifter om utländska skolor som inte ingår i siffrorna efter landskap. I skolorna utomlands fanns 34 elever som fick intensifierat stöd, 4 elever som fick särskilt stöd och 325 grundskoleelever.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2020, Tabellbilaga 7. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter landskap 2020 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2020/erop_2020_2021-06-08_tau_007_sv.html