Tabellbilaga 8. Studerande som fått särskilt stöd inom yrkesutbildning som leder till examen efter ställe där undervisning anordnas 2019–2020

År I specialyrkes-
läroanstalt
I annan
läroanstalt som
erbjuder yrkesutbildning
Totalt Andel av antalet
studerande i yrkesutbildning,
%
Antal
studerande i
yrkesutbildning
2019 4 512 31 013 35 525 11,1 320 058
2020 3 947 30 936 34 883 11,2 310 432

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2020, Tabellbilaga 8. Studerande som fått särskilt stöd inom yrkesutbildning som leder till examen efter ställe där undervisning anordnas 2019–2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2020/erop_2020_2021-06-08_tau_008_sv.html