Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Antalet kandidater efter kön, parti och valkrets 2003

Antalet kandidater efter kön, parti och valkrets 2003
Ehdokkaiden lukumäärä sukupuolen mukaan puolueittain ja vaalipiireittäin 2003
Number of candidates by sex, party and constituency 2003

  Totalt
Yht.
Total
SDP CENT
KESK
SAML
KOK
VÄNST
VAS
LEFT
GRÖNA
VIHR
GREENS
SFP
RKP
KD
KD
SAF
PS
FKP
SKP
LIB EBP
KIPU
KAP
KTP
PFF
EKA
FKF
MVS
SNKY KA SKS YVP Övr.Muu
other
Medel
åld.
Totalt - Yhteensä -Total 2 029 223 234 222 204 209 89 171 65 172 75 8 68 25 147 30 26 29 5 27 46,2
Män - Miehet - Males 1 221 116 137 113 113 100 52 101 49 123 57 7 51 18 105 29 8 25 2 15 47,9
Kvinnor - Naiset - Females 808 107 97 109 91 109 37 70 16 49 18 1 17 7 42 1 18 4 3 12 43,7
HELSINGFORS VALKRETS
Totalt - Yhteensä - Total 224 21 21 21 21 21 18 21 6 21 10 1 9 4 21 4 - - 2 2 46,4
Män - Miehet - Males 125 12 11 9 8 10 9 11 5 13 7 1 6 2 14 4 - - 1 2 47,5
Kvinnor - Naiset - Females 99 9 10 12 13 11 9 10 1 8 3 - 3 2 7 - - - 1 - 44,9
NYLANDS VALKRETS
Totalt - Yhteensä - Total 372 33 33 33 33 33 33 21 7 24 33 2 21 3 23 5 26 4 1 4 47,6
Män - Miehet - Males 221 19 20 15 19 14 20 11 5 18 26 2 14 2 16 5 8 4 - 3 49,3
Kvinnor - Naiset - Females 151 14 13 18 14 19 13 10 2 6 7 - 7 1 7 - 18 - 1 1 45,0
EGENTLIGA FINLANDS VALKRETS
Totalt - Yhteensä - Total 162 17 17 16 17 17 17 1 6 12 3 - 7 - 14 - - 17 - 1 44,7
Män - Miehet - Males 101 8 9 9 9 8 9 - 5 9 3 - 5 - 12 - - 14 - 1 46,5
Kvinnor - Naiset - Females 61 9 8 7 8 9 8 1 1 3 - - 2 - 2 - - 3 - - 41,9
SATAKUNTA VALKRETS
Totalt - Yhteensä - Total 95 14 14 14 14 13 - 9 2 6 2 - 1 1 5 - - - - - 43,7
Män - Miehet - Males 59 9 8 6 9 8 - 5 1 6 2 - 1 1 3 - - - - - 44,3
Kvinnor - Naiset - Females 36 5 6 8 5 5 - 4 1 - - - - - 2 - - - - - 42,8
TAVASTELANDS VALKRETS
Totalt - Yhteensä - Total 139 14 14 14 14 14 - 14 5 14 3 - 4 9 5 13 - - - 2 45,8
Män - Miehet - Males 90 7 8 9 7 5 - 10 4 10 2 - 3 8 4 12 - - - 1 46,4
Kvinnor - Naiset - Females 49 7 6 5 7 9 - 4 1 4 1 - 1 1 1 1 - - - 1 44,7
BIRKALANDS VALKRETS
Totalt - Yhteensä - Total 177 18 18 18 18 18 - 18 8 18 5 4 2 4 17 2 - 8 1 - 45,6
Män - Miehet - Males 110 10 11 11 10 9 - 9 6 11 4 3 1 2 14 2 - 7 - - 46,8
Kvinnor - Naiset - Females 67 8 7 7 8 9 - 9 2 7 1 1 1 2 3 - - 1 1 - 43,6
KYMMENE VALKRETS
Totalt - Yhteensä - Total 117 14 14 14 14 14 - 10 3 12 6 - 5 1 7 3 - - - - 47,8
Män - Miehet - Males 71 7 9 6 8 6 - 7 2 8 6 - 5 1 3 3 - - - - 49,9
Kvinnor - Naiset - Females 46 7 5 8 6 8 - 3 1 4 - - - - 4 - - - - - 44,5
SÖDRA SAVOLAX
Totalt - Yhteensä - Total 57 9 14 10 2 3 - 3 1 6 1 - 1 - 7 - - - - - 45,2
Män - Miehet - Males 33 4 8 5 - 1 - 3 1 5 1 - - - 5 - - - - - 48,0
Kvinnor - Naiset - Females 24 5 6 5 2 2 - - - 1 - - 1 - 2 - - - - - 41,5
NORRA SAVOLAX
Totalt - Yhteensä - Total 96 8 14 14 6 14 - 13 8 11 1 - 1 - 3 3 - - - - 45,5
Män - Miehet - Males 58 4 9 5 4 6 - 8 6 9 - - 1 - 3 3 - - - - 46,7
Kvinnor - Naiset - Females 38 4 5 9 2 8 - 5 2 2 1 - - - - - - - - - 43,8
NORRA KARELENS VALKRETS
Totalt - Yhteensä - Total 75 12 12 12 2 2 - 13 2 12 1 - 3 - 4 - - - - - 47,1
Män - Miehet - Males 46 7 6 6 1 1 - 7 2 8 1 - 3 - 4 - - - - - 51,2
Kvinnor - Naiset - Females 29 5 6 6 1 1 - 6 - 4 - - - - - - - - - - 40,7
VASA VALKRETS
Totalt - Yhteensä - Total 159 17 17 17 17 17 17 17 12 5 2 1 2 2 15 - - - 1 - 46,4
Män - Miehet - Males 99 9 9 9 13 9 10 10 8 5 1 1 2 1 11 - - - 1 - 48,5
Kvinnor - Naiset - Females 60 8 8 8 4 8 7 7 4 - 1 - - 1 4 - - - - - 42,8
MELLERSTA FINLANDS VALKRETS
Totalt - Yhteensä - Total 103 14 14 14 14 14 - 12 1 14 1 - 2 - 3 - - - - - 43,6
Män - Miehet - Males 57 6 7 7 7 6 - 8 1 10 1 - 2 - 2 - - - - - 46,8
Kvinnor - Naiset - Females 46 8 7 7 7 8 - 4 - 4 - - - - 1 - - - - - 39,7
ULEÅBORGS VALKRETS
Totalt - Yhteensä - Total 147 18 18 15 18 18 3 18 3 9 5 - 4 - 16 - - - - 2 47,1
Män - Miehet - Males 94 8 12 9 10 11 3 12 2 8 3 - 3 - 11 - - - - 2 48,6
Kvinnor - Naiset - Females 53 10 6 6 8 7 - 6 1 1 2 - 1 - 5 - - - - - 44,6
LAPPLANDS VALKRETSI
Totalt - Yhteensä - Total 90 14 14 10 14 11 1 1 1 8 2 - 6 1 7 - - - - - 47,3
Män - Miehet - Males 51 6 10 7 8 6 1 - 1 3 - - 5 1 3 - - - - - 48,3
Kvinnor - Naiset - Females 39 8 4 3 6 5 - 1 - 5 2 - 1 - 4 - - - - - 45,9
LANDSKAPET ÅLANDS VALKRETS
Totalt - Yhteensä - Total 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 43,9
Män - Miehet - Males 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 47,0
Kvinnor - Naiset - Females 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 42,1

Senast uppdaterad 31.5.2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. 2003, Antalet kandidater efter kön, parti och valkrets 2003 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_003_sv.html