Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Valdeltagande1) efter kommunens urbaniseringsgrad och valkrets i riksdagsvalen åren 2003, 1999, 1995 och 1991

Valdeltagande1) efter kommunens urbaniseringsgrad och valkrets i riksdagsvalen åren 2003, 1999, 1995 och 1991
Äänestysprosentit 1) kunnan kaupunkimaisuuden mukaan vaalipiireittäin vuosien 2003, 1999, 1995 ja 1991 eduskuntavaaleissa
Voting turnout1) according to degree of urbanisation of municipality by constituency in Parliamentary elections in 2003, 1999, 1995 and 1991

A= Urbana kommuner, kaupunkimaiset kunnat, urban municipalities
B= Tätortskommuner, taajaan asutut kunnat, semi-urban municipalities
C= Landsbygdskommuner, maaseutumaiset kunnat, rural municipalities

Valkrets
Vaalipiiri
Constituency
2003
Totalt
Yht.
Total
A B C 1999
Totalt
Yht.
Total
A B C 1995
Totalt
Yht.
Total
A B C 1991
Totalt
Yht.
Total
A B C
Hela landet
Koko maa
Whole country
69,7 69,5 69,9 70,0  68,3 67,6 68,9 69,8 71,9 71,4 72,5 72,6 72,1 70,6 73,4 74,9
Helsingfors
Helsinki
73,9   - - 70,3 70,3 - - 72,7 72,7 - - 70,6 70,6 - -
Nyland
Uusimaa
70,9   71,0 70,4  71,0  68,2 68,2 67,9 69,5 71,9 71,8 71,7 73,9 70,7 70,4 71,3 73,3
Egentliga Finland
Varsinais-Suomi
70,7   69,9 70,5  72,7  68,8 68,0 68,2 71,1 74,1 73,7 72,7 75,8 73,1 72,0 71,3 76,4
Satakunta
Satakunta
69,6   68,0 71,6   71,8 69,2 68,2 69,2 71,3 74,1 73,5 73,9 75,7 74,1 72,8 74,8 76,4
Häme
Tavastland
67,0   65,9  67,5  69,3 66,5 64,9 67,6 69,7 71,7 70,5 71,4 75,2 71,0 69,5 70,9 75,0
Birkaland
Pirkanmaa
69,8   69,8  70,6  68,9 68,9 68,6 69,4 69,9 72,7 72,3 73,1 74,0 71,9 71,4 73,6 74,9
Kymmene
Kymi
67,5   66,9  67,7  69,7 66,7 65,5 67,3 69,7 70,6 70,1 71,2 71,8 71,0 69,5 72,5 74,3
Södra Savolax
Etelä-Savo
South Savo
65,4   64,5  63,2  66,8 64,4 62,6 63,9 66,3 67,9 67,2 66,4 68,7 68,7 67,0 64,2 70,6
Norra Savolax
Pohjois-Savo
North Savo
65,6   65,0  67,0  66,1 64,2 63,2 64,7 65,5 67,2 66,2 67,9 68,3 69,3 67,2 70,0 71,9
Norra-Karelen
Pohjois-Karjala
North Karelia
66,6   66,1  66,4  67,0 66,6 66,0 65,6 67,3 69,4 69,4 68,5 69,8 68,9 67,5 66,6 70,6
Vasa
Vaasa
73,5   69,6  74,2  76,3 73,3 69,6 73,4 76,1 75,9 72,3 76,6 78,1 78,6 74,2 79,7 81,1
Mellersta Finland
Keski-Suomi
Central Finland
67,7   68,2  67,0  67,6 67,5 67,3 67,6 67,8 71,4 72,1 71,7 70,2 73,1 72,4 72,9 74,2
Uleåborg
Oulu
67,9   67,2  69,2  68,2 67,4 65,6 70,3 68,1 70,5 69,9 72,9 69,9 72,9 70,3 76,0 74,1
Lappland
Lappi
Lapland
69,7   67,0 71,7   71,9 69,7 66,9 70,6 72,4 72,1 71,1 72,3 73,0 76,0 74,2 75,6 78,1
Landskapet Åland
Ahvenanmaan maak.
Åland
60,3   60,9  -  59,8 54,8 53,4 - 55,8 52,1 51,4 - 52,7 50,8 47,4 - 53,4

1) Bara Finska medborgare bosätta i Finland - Vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset - Finnish citizens resident in Finland only


Senast uppdaterad 31.5.2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. 2003, Valdeltagande1) efter kommunens urbaniseringsgrad och valkrets i riksdagsvalen åren 2003, 1999, 1995 och 1991 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_007_sv.html