Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Åldersfördelningen bland invalda efter kön och parti i riksdagsvalet 2003

Åldersfördelningen bland invalda efter kön och parti i riksdagsvalet 2003
Valituksi tulleiden ikäjakautuma sukupuolen mukaan puolueittain eduskuntavaaleissa 2003
Age distribution of persons elected by sex and party in Parliamentary elections in 2003

  Totalt
Yht.
Total
Åldersgrupp - Ikäryhmä - Age group Riksd.
män
Kans
edust.
MP of
parl.
18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65- Medelåld.
Keski-
ikä
Aver.
age
Totalt-Yhteensä-Total 200 - - - 6 17 23 25 25 42 44 16 2 47,9 138
Män - Miehet - Males 125 - - - 2 3 9 12 15 34 38 10 2 51,0 86
Kvinnor-Naiset- Females 75 - - - 4 14 14 13 10 8 6 6 - 42,8 52
SDP
Totalt- Yhteensä- Total 53 - - - 2 5 2 5 9 9 16 5 - 49,1 40
Män - Miehet - Males 29 - - - - - - 2 5 6 13 3 - 53,9 24
Kvinnor-Naiset- Females 24 - - - 2 5 2 3 4 3 3 2 - 43,3 16
CENT - KESK
Totalt- Yhteensä- Total 55 - - - 2 6 6 4 10 15 11 1 - 46,8 33
Män - Miehet - Males 42 - - - 2 1 5 3 7 13 10 1 - 48,3 24
Kvinnor-Naiset- Females 13 - - - - 5 1 1 3 2 1 - - 41,8 9
SAML - KOK
Totalt- Yhteensä- Total 40 - - - - 2 8 9 2 7 3 7 2 48,3 28
Män - Miehet - Males 25 - - - - 1 3 4 2 6 3 4 2 50,6 17
Kvinnor-Naiset- Females 15 - - - - 1 5 5 - 1 - 3 - 44,4 11
VÄNST - VAS - LEFT
Totalt- Yhteensä- Total 19 - - - - - 2 2 2 6 6 1 - 51,0 15
Män - Miehet - Males 14 - - - - - - 1 1 6 5 1 - 53,4 11
Kvinnor-Naiset- Females 5 - - - - - 2 1 1 - 1 - - 44,2 4
GRÖNA - VIHR - GREENS
Totalt- Yhteensä- Total 14 - - - 2 2 4 1 1 2 1 1 - 41,8 10
Män - Miehet - Males 3 - - - - - 1 - - 1 - 1 - 51,3 2
Kvinnor-Naiset- Females 11 - - - 2 2 3 1 1 1 1 - - 39,2 8
SFP - SFP
Totalt - Yhteensä - Total 8 - - - - 1 - 1 1 1 4 - - 49,4 6
Män - Miehet - Males 4 - - - - - - - - - 4 - - 56,3 4
Kvinnor-Naiset- Females 4 - - - - 1 - 1 1 1 - - - 42,5 2
KD - KD
Totalt - Yhteensä - Total 7 - - - - 1 1 1 - 2 1 1 - 47,7 5
Män - Miehet - Males 4 - - - - 1 - - - 2 1 - - 48,5 3
Kvinnor-Naiset- Females 3 - - - - - 1 1 - - - 1 - 46,7 2
SAF - SAF
Totalt - Yhteensä - Total 3 - - - - - - 2 - - 1 - - 45,7 1
Män - Miehet - Males 3 - - - - - - 2 - - 1 - - 45,7 1
ÖVRIGA-MUUT-OTHERS
Totalt - Yhteensä - Total 1 - - - - - - - - - 1 - - 59,0 -
Män - Miehet - Males 1 - - - - - - - - - 1 - - 59,0 -

Senast uppdaterad 31.5.2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. 2003, Åldersfördelningen bland invalda efter kön och parti i riksdagsvalet 2003 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_032_sv.html