Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Bilaga 2. Antalet kandidater efter parti och valkrets i riksdagsvalet 2019

  Hela landet Helsingfors Nyland Egentliga Finland Sata- kunta Tavast- land Birka- land Sydöstra Finland Savolax- Karelen Vasa Mellersta Finland Uleåborg Lappland Åland
Tot. 2 468 286 492 191 117 155 251 179 165 168 153 184 122 5
CENT 216 22 36 17 14 14 19 17 15 16 14 18 14 -
SAF 213 22 36 14 14 14 19 17 15 16 14 18 14 -
SAML 211 22 36 17 13 14 19 17 15 16 14 17 11 -
SDP 216 22 36 17 14 14 19 17 15 16 14 18 14 -
GRÖNA 216 22 36 17 14 14 19 17 15 16 14 18 14 -
VÄNST 216 22 36 17 14 14 19 17 15 16 14 18 14 -
SFP 98 22 36 17 1 3 1 - - 16 - 1 1 -
KD 190 22 36 3 14 14 19 17 15 16 14 18 2 -
FKP 88 16 19 10 5 - 7 2 7 2 11 3 6 -
KAP 32 5 10 1 3 5 1 1 2 1 1 1 1 -
LIBE 36 5 18 2 - 3 5 - - 1 - 2 - -
Piratp. 87 7 18 9 3 7 14 5 3 4 9 5 3 -
DRP 17 3 6 4 - - 3 - - - 1 - - -
MP 50 1 4 - - 1 7 6 11 8 5 7 - -
FP 38 7 13 3 1 2 4 1 1 1 1 2 2 -
SP 47 3 12 9 - - 15 1 2 2 - 2 1 -
BLÅ 152 14 36 10 - 8 19 16 15 8 10 9 7 -
SKE 34 7 8 3 - 2 4 4 3 - 1 2 - -
STL 175 21 31 12 5 13 19 14 12 11 9 15 13 -
NYT 109 20 24 7 1 6 19 10 4 - 6 7 5 -
Valmans- fören. 22 1 5 2 1 7 - - - 2 1 3 - -
Övriga 5 - - - - - - - - - - - - 5

Källa: Riksdagsvalet 2019, uppställning av kandidater. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. Uppställning av kandidater och bakgrundsanalys av kandidater 2019, Bilaga 2. Antalet kandidater efter parti och valkrets i riksdagsvalet 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2019/01/evaa_2019_01_2019-04-05_tau_002_sv.html