Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Hallinto-oikeuksissa ratkaistut asiat asiaryhmittäin 2009–2013

Asiaryhmä 2013 2012 2011 2010 2009
YHTEENSÄ 20 187 20 586  21 850  22 855  21 495
1 VALTIO-OIKEUS JA YLEISHALLINTO 1 880 1 736 1 887 2 020 1 762
11 Valtio-oikeus 175 84 78 162 180
    - joista kansalaisuusasiat 173 82 65 160 178
12 Yleishallinto-oikeus 579 544 632 676 667
    - joista asiakirjajulkisuus 122 80 108 87 95
    - joista oikeusavun myöntäminen, avustajan määrääminen ja palkkio 109 64 73 142 167
13 Opetus- ja sivistystoimi 549 406 483 448 418
    - joista perusopetus ja lukio 444 308 382 357 318
14 Valtion virkamiehet 38 45 29 27 43
15 Työvoima-asiat 123 151 104 58 85
16 Turvallisuus, yleinen järjestys ja eräät luvat 416 506 561 649 369
    - joista ampuma-aseasiat 325 420 492 563 327
2 ITSEHALLINTO 930 903 965 1 226 991
22 Kunnallisasiat 861 837 919 1 155 928
    - joista palvelussuhdeturva (kunnat ja kuntayhtymä) 147 72 167 341 76
23 Kirkollisasiat 69 66 46 71 63
24 Saamelaisasiat - - - - -
3 ULKOMAALAISASIAT 3 265 2 727 2 887 2 671 1 886
31 Ulkomaalaisasiat 3 265 2 727 2 887 2 671 1 886
    - joista oleskeluluvat perheiden yhdistämisen perusteella 904 741 544 468 385
    - joista muut oleskeluluvat 936 624 673 613 439
    - joista karkottaminen 137 100 81 71 61
    - joista ulkomaalaisen käännyttäminen 181 139 160 109 116
    - joista turvapaikka-asiat 405 588 827 416 176
    - joista turvapaikka-asiat / nopeutettu käsittely 562 444 532 945 663
    - joista muukalaispassit ja muut matkustusasiakirjat 79 39 35 31 30
4 RAKENTAMINEN 1 362 1 406 1 350 1 530 1 629
41 Maankäyttö- ja rakennusasiat 1 315 1 339 1 287 1 438 1 540
    - joista poikkeaminen (maankäyttö- ja rakennusasiat) 315 325 335 315 326
    - joista rakennuslupa 211 195 174 182 216
42 Tieasiat 28 42 38 73 66
43 Kiinteistöasiat 19 25 25 19 23
5 YMPÄRISTÖ 1 123 1 180 1 063 1 200 1 306
51 Ympäristönsuojelu 631 673 650 678 758
    - joista ympäristölupa-asiat 385 393 373 350 448
52 Vesitalous 254 290 210 234 205
53 Ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa tarkoitettua yhteiskäsittelyä koskevat asiat 17 20 20 43 78
54 Luonnonsuojelu 208 178 164 232 243
55 Ulkoilu ja leirintä 1 9 7 2 1
56 Asuntotuotanto ja asuntoasiat 12 10 12 11 21
6 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO 6 238 5 998 5 922 6 636 7 134
61 Sosiaaliasiat 3 507 3 376 3 132 3 815 4 307
    - joista toimeentulotuen myöntäminen 845 927 821 951 992
    - joista toimeentulotuen takaisinperintä 102 70 34 84 90
    - joista vammaispalvelu 436 490 447 487 454
    - joista omaishoidon tuki 142 124 108 175 164
    - joista sosiaalihuollon asiakasmaksut 207 153 117 196 162
    - joista huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen 685 676 735 743 691
    - joista kiireellinen sijoitus ja sen jatkaminen 381 274 280 516 1 041
    - joista yhteydenpidon rajoittaminen 222 194 164 165 203
62 Terveydenhuolto ja sairaanhoito 2 712 2 589 2 761 2 787 2 772
    - joista hoitoon määrääminen mielenterveysasiassa 2 556 2 464 2 641 2 664 2 699
63 Lääkeasiat ja apteekkilaitos 19 33 29 34 55
7 TALOUDELLINEN TOIMINTA MUKAANLUKIEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄASIAT 2 391 2 985 3 624 3 219 3 090
71 Oikeushenkilöt ja teollisoikeudet 27 31 20 21 26
72 Elinkeinoasiat 139 118 90 111 136
73 Maa- ja metsätalous 29 48 47 47 42
74 EU:n rakennerahastojen tukitoimet 8 13 9 17 22
75 Liikenne ja viestintä 2 188 2 775 3 458 3 023 2 864
    - joista ajokortti, ajo-oikeus ja ammattiajolupa 559 535 567 561 540
    - joista televisiomaksut 366 617 797 827 948
    - joista pysäköintivirhemaksut 900 685 928 730 738
    - joista ajoneuvojen siirtämistä koskeva maksu 61 656 833 552 255
8 VEROT 2 925 3 607 4 124 4 294 3 658
81 Tulo- ja varallisuusvero 1 414 1 629 1 712 1 822 1 994
    - joista henkilökohtaisen tulon verotus 802 1 041 1 117 1 216 1 354
    - joista elinkeinotulon verotus 287 311 305 330 359
82 Arvonlisävero 531 441 335 435 694
    - joista arvonlisäveroa koskevat valitukset 488 402 298 404 650
83 Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut 495 994 1 652 1 545 443
    - joista autoverovalitukset 111 658 1 474 1 497 398
    - joista ajoneuvovero 354 323 160 24 26
84 Valmisteverot ja tulliasiat 118 95 117 176 111
85 Muut verot ja verotusmenettely 367 448 308 316 416
9 MUUT ASIAT 73 44 28 59 39
91 Eläkeasiat 1 - - - -
99 Muut asiat 72 44 28 59 39

Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 26.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Hallinto-oikeuksien ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1298. 2013, Liitetaulukko 1. Hallinto-oikeuksissa ratkaistut asiat asiaryhmittäin 2009–2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/haloikr/2013/haloikr_2013_2014-09-26_tau_001_fi.html