Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Avgjorda ärenden i förvaltningsdomstolar efter ärendegrupp 2009–2013

Ärendegrupp 2013 2012 2011 2010 2009
TOTALT 20 187 20 586  21 850  22 855  21 495
1 STATSRÄTT OCH ALLMÄN FÖRVALTNING 1 880 1 736 1 887 2 020 1 762
11 Statsrätt 175 84 78 162 180
     - varav medborgarskap 173 82 65 160 178
12 Allmän förvaltning 579 544 632 676 667
     - varav handlingars offentlighet 122 80 108 87 95
     - varav beviljande av rättshjälp, förordnande av biträde och arvode 109 64 73 142 167
13 Undervisnings- och bildningsväsendet 549 406 483 448 418
     - varav grundläggande utbildning och gymnasier 444 308 382 357 318
14 Statstjänstemän 38 45 29 27 43
15 Arbetskraftsärenden 123 151 104 58 85
16 Säkerhet, allmän ordning och vissa tillstånd 416 506 561 649 369
     - varav skjutvapen 325 420 492 563 327
2 SJÄLVSTYRELSE 930 903 965 1 226 991
22 Kommunala ärenden 861 837 919 1 155 928
     - varav trygghet i tjänsteförhållande (kommuner och samkommuner) 147 72 167 341 76
23 Kyrkliga ärenden 69 66 46 71 63
24 Sameärenden - - - - -
3 UTLÄNNINGSÄRENDEN 3 265 2 727 2 887 2 671 1 886
31 Utlänningsärenden 3 265 2 727 2 887 2 671 1 886
     - varav uppehållstillstånd för att återförena familjen 904 741 544 468 385
     - varav övriga uppehållstillstånd 936 624 673 613 439
     - varav utvisning 137 100 81 71 61
     - varav avvisande av utlänning 181 139 160 109 116
     - varav asylärenden 405 588 827 416 176
     - varav asylärenden / påskyndat förfarande 562 444 532 945 663
     - varav främlingspass och övriga resedokument 79 39 35 31 30
4 BYGGANDE 1 362 1 406 1 350 1 530 1 629
41 Markanvändnings- och byggmål 1 315 1 339 1 287 1 438 1 540
     - varav undantag (markanvändnings- och byggärenden) 315 325 335 315 326
     - varav bygglov 211 195 174 182 216
42 Vägärenden 28 42 38 73 66
43 Fastighetsärenden 19 25 25 19 23
5 MILJÖÄRENDEN 1 123 1 180 1 063 1 200 1 306
51 Miljöskyddsärenden 631 673 650 678 758
     - varav miljötillståndsärenden 385 393 373 350 448
52 Vattenhushållning 254 290 210 234 205
53 Ärenden som gäller gemensam handläggning enligt miljöskyddslagen och vattenlagen 17 20 20 43 78
54 Naturvård 208 178 164 232 243
55 Friluftsärenden och camping 1 9 7 2 1
56 Bostadsproduktion och bostadsärenden 12 10 12 11 21
6 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD 6 238 5 998 5 922 6 636 7 134
61 Sociala ärenden 3 507 3 376 3 132 3 815 4 307
     - varav beviljande av utkomststöd 845 927 821 951 992
     - varav återkrav av utkomststöd 102 70 34 84 90
     - varav handikappservice 436 490 447 487 454
     - varav stöd för närståendevård 142 124 108 175 164
     - varav klientavgifter inom socialvården 207 153 117 196 162
     - varav omhändertagande och placering i vård utom hemmet 685 676 735 743 691
     - varav brådskande placering och förlängning av sådan placering 381 274 280 516 1 041
     - varav begränsning av kontakterna 222 194 164 165 203
62 Hälso- och sjukvård 2 712 2 589 2 761 2 787 2 772
     - varav intagning för vård i mentalvårdsärende 2 556 2 464 2 641 2 664 2 699
63 Läkemedelsärenden och apoteksväsendet 19 33 29 34 55
7 EKONOMISK VERKSAMHET INKLUSIVE TRAFIK OCH KOMMUNIKATION 2 391 2 985 3 624 3 219 3 090
71 Juridiska personer och industriella rättigheter 27 31 20 21 26
72 Näringsidkande 139 118 90 111 136
73 Jord- och skogsbruksärenden 29 48 47 47 42
74 Stödåtgärder inom ramen för EU:s strukturfonder 8 13 9 17 22
75 Trafik och kommunikation 2 188 2 775 3 458 3 023 2 864
     - varav körkort, körrätt och yrkeskörtillstånd 559 535 567 561 540
     - varav televisionsavgift 366 617 797 827 948
     - varav parkeringsbot 900 685 928 730 738
     - varav avgift för flyttning av fordon 61 656 833 552 255
8 SKATTER 2 925 3 607 4 124 4 294 3 658
81 Skatteärenden 1 414 1 629 1 712 1 822 1 994
      - varav beskattning av personlig inkomst 802 1 041 1 117 1 216 1 354
     - varav beskattning av näringsinkomst 287 311 305 330 359
82 Mervärdesskatt 531 441 335 435 694
     - varav besvär som gäller mervärdesskatt 488 402 298 404 650
83 Skatter och avgifter som gäller fordon 495 994 1 652 1 545 443
     - varav bilskattebesvär 111 658 1 474 1 497 398
     - varav fordonsskatt 354 323 160 24 26
84 Acciser och tullärenden 118 95 117 176 111
85 Övriga skatter och beskattningsförfarandet 367 448 308 316 416
9 ÖVRIGA ÄRENDEN 73 44 28 59 39
91 Pensionsärenden 1 - - - -
99 Övriga ärenden 72 44 28 59 39

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förvaltningsdomstolars avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1301. 2013, Tabellbilaga 1. Avgjorda ärenden i förvaltningsdomstolar efter ärendegrupp 2009–2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/haloikr/2013/haloikr_2013_2014-09-26_tau_001_sv.html