Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2007

Företagen har ofta problem med rekrytering av IT-experter

En femtedel av företagen hade IT-experter bland den egna personalen våren 2007. Året innan hade nästan var tionde företag rekryterat eller försökt rekrytera IT-experter. Av dem som rekryterat eller försökt rekrytera IT-experter hade 44 procent sådana lediga arbetsplatser som var svåra att besätta. Av dessa företag meddelade 81 procent att orsaken till rekryteringssvårigheten var brist på eller avsaknad av yrkeskunniga sökanden, 45 procent brist på arbetserfarenhet inom databranschen och 37 procent allt för höga löneönskemål. Uppgifterna har samlats in med en enkätundersökning våren 2007 och de gäller företag som sysselsätter minst fem personer.

Redan 86 procent av företagen har bredband

Våren 2007 hade 86 procent av företagen bredband. Bredband har blivit ännu vanligare, i synnerhet i mindre företag. Sedan år 2002 har antalet bredbandsanslutningar ökat med 47 procentenheter.

Bredbandshastigheterna i företagen är i allmänhet redan rätt så stora. 54 procent av företagen med bredband hade anslutningar på minst 2 Mbit/s och 19 procent anslutningar på minst 8 Mbit/s.

Bredband i företag 2002-2007, andel i företag av olika storleksklass

Som bredband har räknats alla anslutningar med minst 256kbit/s.

Näthandelns värde ökade, men antalet försäljare inte

År 2006 bedrev 11 procent av företagen internetförsäljning, vilket är lika mycket som året innan. Värdet på internetförsäljningen var omkring 14 miljarder euro år 2006. Största delen av värdet på internetförsäljningen kom från handeln mellan företag. Försäljningen direkt till konsumenterna täckte 17 procent av värdet på internetförsäljningen.

Källa: Användning av datateknik i företag 2007. Statistikcentralen. (Utkommer den 19 december)

Förfrågningar: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Figurer

Senast uppdaterad 30.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/2007/icte_2007_2007-11-30_tie_001_sv.html