Finlands officiella statistik

Användning av datateknik i företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Sakernas internet används i 40 procent av företagen
3.12.2020
Fyrtio procent av företagen använder utrustning eller system som kan övervakas eller kontrolleras via internet (sakernas internet). I stora företag har användningen av sakernas internet blivit vanligare. Redan 52 procent av företagen använder sakernas internet. Vanligast är användningen av sakernas internet vid övervakningen av säkerheten i lokalerna, i 31 procent av företagen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av datateknik i företag.

Beskrivning: Statistiken beskriver företagens användning av datateknik och elektronisk affärsverksamhet. Med hjälp av uppgifterna kan man studera informationssamhället ur företagens synvinkel. Statistiken är lagstadgad (Statistiklagen 280/2004). Statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004 och 1006/2009 samt på årliga förordningar från kommissionen, t.ex. 1099/2005, 1031/2006, 847/2007, 960/2008, 1023/2009, 821/2010.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: datasekretess, datasäkerhet, datateknik, datorer, e-handel, företag, informationssamhälle, internet, kommunikationsteknik, mobiltelefoner, telekommunikationsnät.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
8.12.2006
Namnet på statistiken Internet och elektronisk handel i företag är fr.o.m. 4.12.2006 Användning av datateknik i företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/index_sv.html