Finlands officiella statistik

Användning av datateknik i företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Av företagen har 74 procent molntjänster
3.12.2019
Av företagen använder 74 procent avgiftsbelagda molntjänster. Andelen företag som använder molntjänster har ökat med 23 procentenheter på fem år. Användningen av molntjänster i de stora företagen har blivit vanligare och redan 90 procent av företagen använder molntjänster. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av datateknik i företag.

Nästa offentliggörande:
3.12.2020

Beskrivning: Statistiken beskriver företagens användning av datateknik och elektronisk affärsverksamhet. Med hjälp av uppgifterna kan man studera informationssamhället ur företagens synvinkel. Statistiken är lagstadgad (Statistiklagen 280/2004). Statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004 och 1006/2009 samt på årliga förordningar från kommissionen, t.ex. 1099/2005, 1031/2006, 847/2007, 960/2008, 1023/2009, 821/2010.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: datasekretess, datasäkerhet, datateknik, datorer, e-handel, företag, informationssamhälle, internet, kommunikationsteknik, mobiltelefoner, telekommunikationsnät.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
8.12.2006
Namnet på statistiken Internet och elektronisk handel i företag är fr.o.m. 4.12.2006 Användning av datateknik i företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/index_sv.html