Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2008

27 procent av företagen har ett kundhanteringssystem

Våren 2008 hade 27 procent av företagen ett program för kundhantering (s.k. CRM-system). Sett till företagets storleksklass varierar förekomsten av CRM-program i företagen från 20 procent i de minsta företagen till 56 procent i de största företagen. Sett till näringsgren är CRM-program klart vanligast inom partihandeln (52 %), post- och telekommunikation (37 %) och inom företagstjänster (35 %). Uppgifterna har samlats in med en enkätundersökning våren 2008 och de gäller företag som sysselsätter minst fem personer.

Företag med kundhanteringssystem våren 2008, andel av företagen i resp. klass

Företag med kundhanteringssystem våren 2008, andel av företagen i resp. klass

Källa: Användnig av datateknik i företag 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. Elektronisk affärsverksamhet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/2008/01/icte_2008_01_2008-12-18_tie_001_sv.html