Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.11.2008

Av företagen har 88 procent bredband

Våren 2008 hade 88 procent av företagen bredband. Bredband har blivit allt vanligare i företag av alla storlekar. Av alla företag hade 21 procent bredbandsanslutningar på minst 8 Mbit/s och 57 procent bredbandanslutningar på minst 2 Mbit/s. Anslutningar på minst 8 Mbit/s är klart vanligare i stora än i små företag. Bland de största företagen hade 60 procent snabbare anslutningar än ovan medan motsvarande andel av de minsta företagen var 17 procent. Antalet snabba anslutningar varierar betydligt i de olika näringsgrenarna och de var klart vanligast inom näringsgrenarna post- och telekommunikation (57 %) och företagstjänster (37 %). Uppgifterna har samlats in med en enkätundersökning våren 2008 och de gäller företag som sysselsätter minst fem personer.

Också webbplatser blev allt vanligare, redan 73 procent av företagen har nu webbplatser. Av de företag som sysselsätter minst 50 personer har redan 94 procent webbplatser och av dem som sysselsätter 5–9 personer redan 65 procent. Sett till näringsgren var webbplatser vanligast bland företag inom partihandel (89 %), företagstjänster (86 %), post- och telekommunikation (84 %) och industrin (83 %) och mera sällsynta bland företag inom näringsgrenarna samfärdsel (52 %) och detaljhandel (57 %).

Bredband med en anslutning på minst 8 Mbit/s våren 2008, andel av företag i resp. klass

Bredband med en anslutning på minst 8 Mbit/s våren 2008, andel av företag i resp. klass

Bredband i företag 2002–2008, andel av företag av olika storleksklass

Bredband i företag 2002–2008, andel av företag av olika storleksklass

Källa: Användnig av datateknik i företag 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, tiede.teknologia@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Matti Parkkinen


Uppdaterad 20.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/2008/icte_2008_2008-11-20_tie_001_sv.html