Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2012

Mobila internetanslutningar används flitigt i företagen

Mobila internetanslutningar används mycket allmänt i företag med minst tio anställda. Företagen gav nästan en tredjedel av sina anställda tillgång till en bärbar apparat och mobil internetanslutning. Uppgifterna har samlats in med Statistikcentralens enkätundersökning våren 2012 och de gäller företag som sysselsätter minst tio personer.

Användning av mobilt internet våren 2012, andel av anställda i företag med minst tio anställda

Användning av mobilt internet våren 2012, andel av anställda i företag med minst tio anställda

Av det totala antalet anställda i alla företag använde 31 procent en bärbar apparat med internetanslutning via mobiltelefonnätet. Sett till näringsgren är det vanligast att de anställda använder en sådan apparat inom informations- och kommunikationsverksamhet (72 %). Minst vanligt är det att de anställda använder en sådan apparat inom detaljhandel (8 %), hotell- och restaurangverksamhet (15 %) samt transport och magasinering (17 %). Sett till storleksklass är skillnaderna mellan företag av olika storlekar relativt små, med en variation från 27 procent i de minsta företagen till 33 procent i de största företagen.

Redan 78 procent av företagen har åtminstone en bärbar apparat med vilken man i arbetet kan koppla upp sig på internet via mobiltelefonnätet. Sett till näringsgren är en sådan apparat vanligast inom informations- och kommunikationsverksamhet (98 procent av företagen), och minst vanlig inom detaljhandel (56 procent av företagen). Av de minsta företagen som sysselsätter 10–19 personer hade 70 procent och av de största företagen som sysselsätter fler än 100 personer 98 procent en sådan apparat. Med bärbar dator kan man i arbetet koppla upp sig på internet i 73 procent av företagen och med smarttelefon i 68 procent.

Av de företag som gav sina anställda tillgång till mobil internetanslutning kunde man i 93 procent använda den för företagets e-post, i 70 procent hade användarna tillgång till företagets dokument och i 57 procent av företagen kunde man använda den för företagets affärsverksamhetsapplikationer.

I företag som använder mobilt internet var den vanligaste orsaken som hindrar eller begränsar användningen av mobilt internet problem med internetförbindelsen i mobiltelefonnätet (31 %), men också risker med anknytning till datasäkerhet (28 %), problem i samband med integrering av affärsverksamhetsapplikationer (27 %) och andra orsaker, t.ex. brist på information eller kunskaper (26 %), ansågs alla vara relativt vanliga hinder eller begränsningar. Att förbindelserna kostar för mycket (18 %) var den minst vanliga orsaken som hindrar eller begränsar användningen av mobilt internet.

I de företag som inte använder mobilt internet såg man i 68 procent av företagen inget behov av mobila internetanslutningar i arbetet. Annars var risker med anknytning till datasäkerhet (28 %) den vanligaste orsaken som hindrar eller begränsar användningen av mobilt internet, men också andra orsaker, t.ex. brist på information eller kunskaper (25 %), problem i samband med integrering av affärsverksamhetsapplikationer (24 %) och att förbindelserna kostar för mycket (23 %) ansågs vara vanliga hinder eller begränsningar. I de företag som inte använder mobilt internet ansågs problem med internetförbindelser (16 %) vara den minst vanliga orsaken som hindrar eller begränsar användningen av mobilt internet.


Källa: Användnig av datateknik i företag 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aarno Airaksinen 09 1734 3206, Kari-Pekka Niemi 09 1734 3399, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 27.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/2012/icte_2012_2012-11-27_tie_001_sv.html