Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

6. Tietotekniikkataidot, rekrytointi ja palvelujen osto

Yrityksistä 25 prosentilla oli omassa henkilökunnassaan tietotekniikka-ammattilaisia 1) keväällä 2015. Edellisen vuoden aikana tietotekniikka-ammattilaisia oli rekrytoinut tai yrittänyt rekrytoida 10 prosenttia yrityksistä. Erityisen usein rekrytoitiin informaation ja viestinnän toimialan yrityksissä (62%) ja suurimmissa yrityksissä (28%).

Kuvio 20. Yrityksen omassa henkilöstössä tietotekniikka-ammattilaisia¹

Kuvio 20. Yrityksen omassa henkilöstössä tietotekniikka-ammattilaisia¹
1) Osuus luokan yrityksistä.

Tietotekniikkakoulutuksen tarjonta omalle henkilökunnalle on hyvin tavallista yrityksissä. IT ammattilaisille koulutusta tarjosi 56 prosenttia kaikista niistä yrityksistä, joilla on omassa henkilöstössään IT-ammattilaisia. Muulle henkilöstölle tietotekniikkakoulutusta tarjosi 34 prosenttia kaikista yrityksistä.

Tietotekniikka-toimintoja teetettiin hyvin laajasti yrityksen ulkopuolisella työvoimalla. Yrityksiltä kysyttiin eri tietotekniikkatoimintojen tekemisestä kokonaan tai pääosin omalla työvoimalla tai kokonaan tai pääsosin ulkopuolisella työvoimalla. Kysytyistä toiminnoista ainoastaan toimisto-ohjelmien tukea teki useampi yritys pääosin omalla (60%) kuin ulkopuolisella työvoimalla (30%). Kaikein yleisimmin pääosin ulkopuolisella työvoimalla teetettiin tietoturva (60%), web-ratkaisujen tuki (60%) ja web-ratkasiujen kehittäminen (61%).

Kuvio 21. Oman ja ulkopuolisen työvoiman käyttö tietotekniikkatoiminnoissa vuonna 2014¹

Kuvio 21. Oman ja ulkopuolisen työvoiman käyttö tietotekniikkatoiminnoissa vuonna 2014¹
1) Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä.
1) Tietotekniikka-ammattilaisella tarkoitetaan henkilöä, jolle tietotekniikka on hänen päätyönsä. Hänen työnään on esimerkiksi suunnitella, kehittää, käyttää tai ylläpitää tietotekniikkaa, tietojärjestelmiä tai sovelluksia.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, Katja Äijö 029 551 2659, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 26.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2015, 6. Tietotekniikkataidot, rekrytointi ja palvelujen osto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2015/icte_2015_2015-11-26_kat_006_fi.html