Suomen virallinen tilasto

Tietotekniikan käyttö yrityksissä

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Esineiden internet käytössä 40 prosentilla yrityksistä
3.12.2020
Laitteita tai järjestelmiä, joita voidaan valvoa tai hallita internetin välityksellä (esineiden internet) käyttää 40 prosenttia yrityksistä. Suurten yritysten esineiden internetin käyttö on yleistynyt jo 52 prosenttiin yrityksistä. Yleisimmin esineiden internetiä käytetään toimitilojen turvallisuuden valvonnassa, 31 prosentissa yrityksistä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tietotekniikan käyttö yrityksissä -tutkimuksesta.

Kuvaus: Tilasto kuvaa yritysten tietotekniikan käyttöä ja sähköistä liiketoimintaa. Tietojen perusteella voidaan tarkastella tietoyhteiskuntaa yritysten näkökulmasta. Tilasto on lakisääteinen (Tilastolaki 280/2004). Tilasto perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin (EY) n:o 808/2004 ja 1006/2009 sekä vuosittaisiin komission asetuksiin, esim. 1099/2005, 1031/2006, 847/2007, 960/2008, 1023/2009, 821/2010.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: internet, matkapuhelimet, tietokoneet, tietoliikenneverkot, tietosuoja, tietotekniikka, tietoturva, tietoyhteiskunta, verkkokauppa, viestintätekniikka, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilaston nimi on muuttunut
8.12.2006
Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä tilaston nimi on 4.12.2006 alkaen Tietotekniikan käyttö yrityksissä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/index.html