5. Liiketoiminnan sähköistyminen

Liiketoiminnan sähköistymiseksi kutsutaan tässä yhteydessä sellaisten ohjelmistojen käyttöä, joilla pyritään automatisoimaan tiettyjä sisäisiä tai ulkoisia toimintoja.

ERP-ohjelmisto oli 39 prosentilla yrityksistä. Erot yritysten suuruuden mukaan ovat luonnollisesti suuria, vaihdellen pienimpien tarkasteltujen yritysten 25 prosentista suurimpien yritysten 82 prosenttiin. Toimialoittain tarkasteltuna yleisimmin ERP-ohjelmisto oli käytössä tukkukaupan (64%) ja teollisuuden toimialoilla (60%).

Toiminnanohjausjärjestelmien yleisyys yrityksissä on lisääntynyt selvästi vuoteen 2014 asti, mutta näyttää sen jälkeen vakiintuneen vajaan 40 prosentin tasolle.

Kuvio 16. Yrityksellä käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) 2009-2017¹

Kuvio 16. Yrityksellä käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) 2009-2017¹
1) osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Asiakastiedon hallintaan tarkoitettu ohjelmisto (ns. CRM) oli käytössä 39 prosentilla yrityksistä. Suuruusluokittain CRM-ohjelmiston yleisyys vaihtelee pienimpien yritysten 30 prosentista suurimpien 69 prosenttiin. Toimialoittain CRM-ohjelmisto on selvästi yleisimmin käytössä informaation ja viestinnän (72%), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (60%) ja tukkukaupan (58%) toimialoilla.

Kuvio 17. Yrityksellä käytössä asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmä (CRM)¹

Kuvio 17. Yrityksellä käytössä asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmä (CRM)¹
1) Osuus luokan yrityksistä.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2017, 5. Liiketoiminnan sähköistyminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2017/icte_2017_2017-11-30_kat_005_fi.html