Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Pilvipalvelut

Pilvipalvelut on tässä tutkimuksessa määritelty seuraavasti: pilvipalveluilla tarkoitetaan tässä tietotekniikkapalveluita, joita käytetään verkkopalveluina internetissä (mukaan lukien VPN). Palvelut voivat olla esim. sovelluksia, laskentaresursseja tai tallennustilaa, jossa palvelulla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

  • tuotetaan palvelun tarjoajan palvelimilta

  • on helposti skaalautuva tarpeen mukaan (esim. käyttäjien määrä, tallennuskapasiteetti)

  • voidaan käyttää itsepalveluna (ainakin palvelun ensimmäisen käyttöönoton jälkeen)

  • maksetaan käytön mukaan (yleensä käyttäjämäärän tai käytetyn kapasiteetin mukaan)

Maksullisia pilvipalveluja käyttää 65 prosenttia yrityksistä. Toimialoittain pilvipalvelut ovat yleisimmin käytössä informaation ja viestinnän toimialalla 90 prosentilla yrityksistä ja harvimmin vähittäiskaupan toimialalla 44 prosentilla yrityksistä. Pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 57 prosenttia ja suurimmista yli 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä 88 prosenttia käyttää pilvipalveluita.

Kuvio 11. Pilvipalvelun käyttö

Kuvio 11. Pilvipalvelun käyttö
Osuus luokan yrityksistä.

Pilvipalveluja käyttävistä yrityksistä laskettuna kysytyistä pilvipalveluista yleisimmin yritykset käyttivät sähköpostia (79%) ja tiedostojen tallennusta (69%). Myös toimisto-ohjelmien (65%), kirjanpitosovellusten (56%), yrityksen tietokantojen ylläpito (53%) ja asiakkuuden hallinta (37%) olivat yleisiä pilvipalvelujen käyttötarkoituksia. Laskentatehoa sovellusten ajamiseen pilvipalveluna käytti 18 prosenttia pilvipalveluja käyttävistä yrityksistä. (Liitetaulukko 2).

Kuvio 12. Käytetyt pilvipalvelut

Kuvio 12. Käytetyt pilvipalvelut
Osuus kaikista vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä, jotka käyttävät pilvipalveluita.

Pilvipalvelut voidaan jakaa julkiseen ja yksityiseen pilveen. Julkisella pilvellä tarkoitetaan, että palvelun käyttäjä ostaa palvelun samoilta palvelimilta kuin muutkin palveluntarjoajan asiakkaat. Yksityisellä pilvellä tarkoitetaan puolestaan palvelimia joista palvellaan vain tiettyä yritystä.

Julkista pilveä käytti 57 prosenttia kaikista yrityksistä eli suurin osa pilveä käyttävistä yrityksistä. Käytön yleisyys vaihtelee vähittäiskaupan toimialan 39 prosentista informaation ja viestinnän toimialan 84 prosenttiin ja suuruusluokittain pienimpien yritysten 49 prosentista suurimpien yritysten 80 prosenttiin.

Kuvio 13. Julkisen pilvipalvelun käyttö

Kuvio 13. Julkisen pilvipalvelun käyttö
Palveluntuottajan palvelimet ovat jaetussa käytössä ja useita asiakkaita palvellaan samoilla palvelimilla, osuus luokan yrityksistä.

Yksityistä pilveä käytti 21 prosenttia yrityksistä. Useilla toimialoilla yksityisen pilven käyttö on suhteellisen vähäistä, informaation ja viestinnän toimialan erottuessa muita yleisempänä käyttäjänä 37 prosentin osuudella. Suuruusluokittain tarkasteltuna suuret yritykset käyttävät yksityistä pilveä selvästi yleisemmin kuin pienemmät yritykset. Suurista vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä yksityistä pilveä käytti 47 prosenttia, 50–99 henkeä työllistävistä 28 prosenttia ja 20–49 henkeä työllistävistä vielä 21 prosenttia mutta pienimmästä kokoluokasta vain 15 prosenttia.

Kuvio 14. Yksityisen pilvipalvelun käyttö

Kuvio 14. Yksityisen pilvipalvelun käyttö
Palveluntuottajan palvelimet, jotka on varattu vain tietyn asiakkaan käyttöön, osuus luokan yrityksistä.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2018, 3. Pilvipalvelut . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2018/icte_2018_2018-11-30_kat_003_fi.html