Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Big data

Big data ei ole yksiselitteinen käsite ja siksi se on määritelty kyselyyn vastaajien ohjaamiseksi. Saadut tilastoluvut antavat hyvän käsityksen big datan käytön yleisyydestä, mutta käsitteen hankaluuden vuoksi saatuihin tilastolukuihin sisältyy jonkin verran epävarmuutta.

Kyselyä varten big data ja sen analysointi määriteltiin kyselyyn seuraavasti:
Big data syntyy erilaisista sähköisistä toiminnoista ja koneiden välisestä kommunikaatiosta (esim. data, jota syntyy tuotantoprosesseista tai sosiaalisen median käytöstä).

Big datalla on tyypillisesti seuraavia ominaisuuksia:

  • Dataa on hyvin suuria määriä

  • Datan muoto vaihtelee ja se voi olla rakenteellista tai ei-rakenteellista (esim. tekstiä, loki-tietoja, koordinaatteja, sensoridataa, klikkausdataa (clickstream data), kuvia, ääntä)

  • Dataa kertyy, muuttuu ja tulee saataville nopeasti

Big data -analyysilla tarkoitetaan tässä tekniikoiden, teknologian ja ohjelmatyökalujen käyttöä big datan analysointiin. Analysoitava big data voi olla kerätty yrityksen omista lähteistä tai muista datalähteistä.

Big dataa on käyttänyt hyväksi 22 prosenttia yrityksistä. Toimialoittain big dataa on yleisimmin hyödynnetty informaation ja viestinnän toimialalla 44 prosentissa yrityksistä ja harvimmin rakentamisen toimialalla kahdeksassa prosentissa yrityksistä. Pienimmistä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 17 prosenttia ja suurimmista vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä 44 prosenttia on analysoinut big dataa. Yrityksistä 19 prosenttia on analysoinut big dataa itse ja kahdeksalle prosentille analyysejä teki myös tai ainoastaan jokin toinen yritys tai organisaatio.

Kuvio 14. Yritys on analysoinut big dataa itse tai muiden tuottamana

Kuvio 14. Yritys on analysoinut big dataa itse tai muiden tuottamana
Osuus luokan yrityksistä.

Niistä yrityksistä, jotka eivät ole analysoineet big dataa itse tai muiden tuottamana kahdeksan prosenttia on harkinnut big datan käyttämistä. Toimialoittain big datan analysointia on yleisimmin harkittu informaation ja viestinnän toimialalla 19 prosentissa ja harvimmin kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla vain kahdessa prosentissa niistä yrityksistä, jotka eivät ole analysoineet big dataa. Pienimmistä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä kuusi prosenttia ja suurimmista vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä 22 prosenttia on harkinnut big datan analysoimista.

Kuvio 15. Yritys on harkinnut analyysien tekemistä big datasta

Kuvio 15. Yritys on harkinnut analyysien tekemistä big datasta
Osuus yrityksistä, jotka eivät ole tehneet analyysejä big datasta itse tai muiden tuottamana.

Yleisin syy siihen, että yritys ei ole tehnyt analyysejä big datasta, on riittämättömät henkilöresurssit, tiedot tai taidot. Se, että big datan analysointi ei olisi hyödyllistä yritykselle ei ollut kovin tavallinen syy (19%), mutta toisaalta 44 prosentin mielestä kulut big datan analysoimisesta vaikuttivat liian suurilta hyötyihin verrattuna ja 63 prosentin mukaan big datan analysointi ei ole yrityksen prioriteetti.

Kuvio 16. Syyt siihen, että yritys ei ole tehnyt analyysejä big datasta

Kuvio 16. Syyt siihen, että yritys ei ole tehnyt analyysejä big datasta
Osuus yrityksistä, jotka eivät ole tehneet analyysejä big datasta itse tai muiden tuottamana, mutta ovat harkinneet sitä.

Kysytyistä big datan lähteistä yleisimmin yritykset käyttivät sosiaalisen median tuottamaa dataa (10%). Dataa yrityksen omista älylaitteista tai sensoreista käytti yhdeksän prosenttia ja sijaintitietoja kannettavista laitteista kahdeksan prosenttia yrityksistä.

Toimialoittain eri big datan lähteitä tarkasteltaessa yleisimmin sosiaalisen median dataa on käytetty informaation ja viestinnän (25%), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (18%) ja tukkukaupan (16%) toimialoilla, dataa yrityksen omista älylaitteista tai sensoreista informaation ja viestinnän (19%) ja kuljetuksen ja varastoinnin (16%) toimialoilla ja sijaintitietoja kannettavista laitteista informaation ja viestinnän (22%) ja kuljetuksen ja varastoinnin (14%) toimialoilla. (Liitetaulukko 4).


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2020, 4. Big data . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/icte/2020/icte_2020_2020-12-03_kat_004_fi.html