Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 3.12.2020

Esineiden internet käytössä 40 prosentilla yrityksistä

Laitteita tai järjestelmiä, joita voidaan valvoa tai hallita internetin välityksellä (esineiden internet) käyttää 40 prosenttia yrityksistä. Suurten yritysten esineiden internetin käyttö on yleistynyt jo 52 prosenttiin yrityksistä. Yleisimmin esineiden internetiä käytetään toimitilojen turvallisuuden valvonnassa, 31 prosentissa yrityksistä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tietotekniikan käyttö yrityksissä -tutkimuksesta.

Esineiden internetin käyttö, osuus vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä

Esineiden internetin käyttö, osuus vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä

Pienimmistä 10-19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 34 prosenttia ja suurimmista vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä 52 prosenttia käyttää esineiden internetiä (IoT 1) ). Toimialoittain IoT on käytössä varsin tasaisesti, useimmilla toimialoilla 40 ja 48 prosentin välillä yrityksistä. Muita harvemmin IoT on käytössä rakentamisen (27%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (32%) toimialoilla.

Kysytyistä IoT käyttötarkoituksista yleisimmin yritykset käyttivät sitä toimitilojen turvallisuuden valvonnassa (31%) ja logistiikassa (14%). Myös kuntoon perustuvassa huollossa (12%), energiankulutuksen hallinnassa (12%) ja tuotantoprosessissa (10%) käytettiin suhteellisen usein esineiden internetiä. Asiakaspalveluun liittyen IoT oli käytössä 6 prosentilla yrityksistä.

Esineiden internetin käyttötarkoitukset, osuus vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä

Esineiden internetin käyttötarkoitukset, osuus vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä

Eri käyttötarkoitusten yleisyys vaihtelee luonnollisesti eri toimialojen kesken. Esineiden internetin käyttö toimitilojen turvallisuuden valvonnassa on yleisintä tukkukaupan (40%) ja vähittäiskaupan (39%) toimialoilla. Sekä logistiikassa (33%) että kuntoon perustuvassa huollossa (20%) esineiden internetiä käytetään yleisimmin kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Energian kulutuksen hallinnassa IoT:n käyttö on yleisintä teollisuuden (17%) ja vähittäiskaupan (17%) toimialoilla ja tuotantoprosessissa teollisuuden toimialalla (20%). Asiakaspalveluun liittyen IoT:n käyttö oli yleisintä hallinto- ja tukipalvelujen (9%) ja vähittäiskaupan (8%) toimialoilla.

Tiedot on kerätty kyselytutkimuksella keväällä 2020 ja ne koskevat vähintään kymmenen henkilöä työllistäviä yrityksiä.


1) Internet of Things

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (467,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 3.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2020/icte_2020_2020-12-03_tie_001_fi.html