Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Uppgifterna i bokslutsstatistik över informationstjänster ingår framöver i struktur- och boksslutsstatistiken över företag (13.8.2014)
Uppgifterna i bokslutsstatistik över informationstjänster publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag på adressen http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html. Bokslutsstatistik över informationstjänster publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bokslutsstatistik över informationstjänster [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/iptp/index_sv.html