Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Beskrivning

Bokslutsstatistik över informationstjänster beskriver hur resultatet för de olika näringsgrenarna inom området bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningens struktur. Variabler är resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknats på basis av dem.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bokslutsstatistik över informationstjänster [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/iptp/meta_sv.html