Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Jämförelse mellan lokalförvaltningens nettoutlåning och årsbidraget i kommunala samfunds resultaträkning, miljarder euro

  2003 2004 2005* 2006*
A Årsbidrag i statistiken över kommunalekonomin 1,6 1,4 1,5 2,1
1 Skattedifferens till följd av källor 0,0 0,1 0,0 0,1
2 Ägaruttag ur affärsverk utanför sektorn 0,2 0,2 0,2 0,2
3 Årsbidrag för affärsverk utanför sektorn -0,5 -0,6 -0,5 -0,5
4 Årsbidrag för Åland och övriga enheter utanför statistiken över kommunalekonomin 0,0 0,1 0,0 0,0
5 Investeringar -2,3 -2,4 -2,4 -2,5
6 Kapitaltransfereringar 0,2 0,1 0,2 0,2
7 Övriga justeringar 0,0 -0,1 0,0 0,1
B Justeringsposter tot. = 1+2+3+4+5+6+7 -2,5 -2,6 -2,5 -2,4
C Nettoutlåning enligt räkenskaperna (EMU-underskott/överskott) = A+B -0,9 -1,2 -1,0 -0,3

* Preliminär uppgift

Tabellen innehåller en jämförelse mellan kommunernas och samkommunernas årsbidrag och lokalförvaltningens nettoutlåning enligt nationalräkenskaperna för de fyra föregående åren. Uppgifterna baserar sig på tabell 2C i EDP-rapporten. Innehållet i tabellen beskrivs närmare i avsnittet Metodbeskrivningar.


Senast uppdaterad 28.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2006, Jämförelse mellan lokalförvaltningens nettoutlåning och årsbidraget i kommunala samfunds resultaträkning, miljarder euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2006/jali_2006_2007-09-28_tau_005_sv.html