Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain vuonna 2005

 
 
 
 
Kemialliset jätteet Metalli-jätteet Lasi-
jätteet
Paperi ja pahvi-jätteet Muovi ja kumi-
jätteet
Puu-
jätteet
Romuajo-neuvot Sähkö- ja elektroniikka-romu Eläin- ja kasvi-jätteet Sekalaiset, ml. koti-talous-
jätteet
Lietteet Mineraali-jätteet Muut jätteet Yhteensä
josta ongelma
jätettä
1 000 tonnia vuodessa
1+2 Maa- ja metsätalous sekä kalastus 1) 0,2 0,2 0,0 0,0 12,0 1 602,0 0,0 0,0 153,9 0,1 0,1 4,5 0,0 1 773,0 0,2
3 Mineraalien kaivu 3,2 2,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 21 349,0 0,0 21 356,5 928,1
  Teollisuus 1 383,6 280,1 105,0 186,0 40,2 9 709,6 0,0 3,7 573,3 284,8 631,7 3 854,4 7,4 17 059,8 854,8
4    Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 1,3 3,7 4,8 7,3 7,1 4,1 0,0 0,3 568,4 39,1 10,4 141,4 0,0 788,0 6,6
5    Tekstiilien ja tekstiilituotteiden sekä nahan ja
   nahkatuotteiden valmistus
1,2 0,1 0,0 0,5 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 2,9 0,5 0,0 6,8 12,6 0,4
6    Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 3,9 50,2 0,1 0,9 0,3 6 924,0 0,0 0,6 0,1 17,9 1,1 18,8 0,0 7 018,0 87,8
7    Massan, paperin ja paperituotteiden
   valmistus; kustantaminen ja painaminen
229,1 30,1 0,0 156,8 9,0 2 689,6 0,0 0,6 2,8 103,6 455,6 336,4 0,0 4 013,6 14,9
8    Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen
   valmistus
25,7 3,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,1 0,3 15,1 0,5 46,4 37,4
9    Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja
   tekokuitujen valmistus;
   Kumi ja muovituotteiden valmistus
1 070,4 5,6 0,1 5,8 21,4 7,5 0,0 0,1 1,0 35,8 88,7 1 704,4 0,1 2 941,0 281,7
10    Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 0,8 1,8 99,6 2,3 0,8 24,4 0,0 0,7 0,3 46,7 0,3 269,0 0,0 446,6 0,6
11    Metallien jalostus ja metallituotteiden
   valmistus
33,2 111,5 0,4 6,6 0,4 2,4 0,0 0,7 0,2 24,1 73,6 1 313,0 0,0 1 566,0 408,4
12    Koneiden ja laitteiden valmistus;
   Elektroniikka ja sähkötuotteiden valmistus;
   Kulkuneuvojen valmistus
16,2 72,1 0,0 5,0 0,9 38,5 0,0 0,5 0,4 13,0 1,3 56,3 0,0 204,2 16,4
13    Muu valmistus 1,7 1,8 0,0 0,5 0,1 18,9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 23,5 0,5
14 Energiantuotanto 2,1 33,9 0,0 0,7 0,2 1,0 0,0 0,1 1,0 22,1 15,8 878,9 0,0 955,8 2,0
15 Rakentaminen 0,1 212,8 35,0 0,0 0,0 631,0 0,0 0,1 1,0 290,2 0,0 20 700,2 0,0 21 870,4 343,6
16 Palvelut ja kotitaloudet 21,5 35,0 18,2 324,1 10,9 63,8 159,0 19,7 209,5 1 091,7 150,0 76,5 35,6 2 215,5 268,3
  Yhteensä 1 410,7 564,5 158,3 510,8 63,5 12 007,4 159,0 23,6 938,6 1 690,5 797,7 46 863,5 43,0 65 231,1 2 397,0
     - josta ongelmajätettä 367,6 0,0 0,0 0,0 0,0 92,1 159,0 15,8 0,0 28,6 80,4 1 647,7 5,7 2 397,0  
1) Lietteet ilmoitetaan kuiva-aineena. Lanta märkäpainona ilman maatalouden hyödyntämiä biojätteitä. Hakkuutähde tuorepainona ilman metsään jätettyjä hakkutähteitä

Päivitetty 19.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2005, Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain vuonna 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jate/2005/jate_2005_2007-06-20_tau_002.html