Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2012, 1000 ton per år

Sektor Avfallstyp
Kemiskt
avfall
Metal
avfall
Glas-
avfall
Pappers-
och papp-
avfall
Plast och
gummi-
avfall
Trä-
avfall
Anima-
liskt
och
vege-
tabiliskt
avfall
Blandat
avfall inkl.
hus-
hålls-
avfall
Slam Mineral-
avfall
Övrigt
avfall
Totalt varav
farligt avfall
Jord och skogsbruk
samt fiske 1)
0 0 0 0 0 3 155 0 0 0 0 0 3 155 0
Utvinning av mineral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 880 0 52 880 0
Industri 712 175 50 222 41 8 305 615 617 542 2 378 17 13 674 743
Livsmedels- och dryckes-
varuframställning
1 12 5 6 3 3 601 34 7 157 10 839 1
Textil- och beklädnadsvaru-
tillverkning samt tillverkning av
läder och lädervaror
1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 8 0
Sågvirkes- och
trävaru-tillverkning
7 3 0 1 0 5 313 0 4 2 12 0 5 342 5
Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning;
förlagsverksamhet och grafisk
produktion
166 24 0 201 19 2 963 1 468 369 190 1 4 402 20
Tillverkning av koks, oljeprodukter och
kärnbränsle
21 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 28 22
Tillverkning av kemikalier,kemiska
produkter och konstfibrer;
Tillverkning av
gummi- och plastvaror
344 13 0 6 16 6 9 45 109 16 0 564 88
Tillverkning av icke-metalliska
mineraliska produkter
1 2 45 1 1 1 0 23 1 432 0 507 2
Metallframställning och
metallvarutillverkning
163 69 0 5 1 6 3 28 53 1 548 1 1 877 597
Tillverkning av elektronik
och elprodukter; Tillverkning
av transportmedel
7 50 0 2 1 6 1 11 0 20 0 98 7
Övrig tillverkning 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 9 1
Försörjning av el, gas, värme och kyla 5 4 0 1 0 124 0 32 2 842 0 1 010 25
Byggverksamhet 1 78 1 5 14 238 3 5 0 15 682 0 16 027 150
Servicesektorn och hushåll 8 124 87 365 23 78 363 1 528 205 11 200 2 992 134
Totalt 726 381 138 593 78 11 900 981 2 182 749 71 793 217 89 738 1 052
- varav farligt avfall 306 0 0 0 0 15 0 0 56 561 114 1 052  
1) Slam, torrvikt, dynga, våtvikt. Hyggesrester, färskvikt, exkl. kvarlämnade hyggesrester.

Källa: Avfallstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 09 1734 3463, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2012, Tabellbilaga 2. Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2012, 1000 ton per år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2012/jate_2012_2014-05-15_tau_002_sv.html