Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Avfallsbehandling efter behandlingstyp, 2018, 1 000 ton

Avfallsklass Avfallshantering
Totalt Energiutvinning Förbränning utan energiutvinning Materialåtervinning Deponering och andra åtgärder för bortskaffande
Totalt 125 234 6 251 98 14 506 104 379
Kemiskt avfall 519 21 49 298 150
Metal avfall 200 0 0 200 1
Glas avfall 133 10 0 122 0
Pappers- och pappavfall 563 37 0 525 0
Plast och gummiavfall 100 55 0 44 1
Träavfall 3 269 3 143 0 125 2
Animaliskt och vegetabiliskt avfall 952 144 1 798 9
Blandat avfall inkl. hushållsavfall 2 165 1 858 9 242 56
Slam 737 392 10 224 111
Mineralavfall 115 365 268 1 11 206 103 890
Övrigt avfall 1 230 322 28 722 159
Varav farligt avfall 1 736 95 84 225 1 332

Källa: Avfallstatistik 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Heidi Pirtonen 029 551 3583, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2018, Tabellbilaga 2. Avfallsbehandling efter behandlingstyp, 2018, 1 000 ton . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2018/jate_2018_2020-06-17_tau_002_sv.html