Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Avfallsbehandling efter behandlingstyp, 2019, 1 000 ton

Avfallsklass Avfallshantering
Energiutvinning Förbränning utan energiutvinning Materialåtervinning Deponering och andra åtgärder för bortskaffande Totalt
Kemiskt avfall 36 43 221 138 438
Metal avfall 0 0 214 1 215
Glas avfall 0 0 119 0 119
Pappers- och pappavfall 11 0 497 0 508
Plast och gummiavfall 50 0 64 2 115
Träavfall 2 535 3 181 3 2 722
Animaliskt och vegetabiliskt avfall 112 0 893 5 1 010
Blandat avfall inkl. hushållsavfall 1 950 6 231 68 2 254
Slam 357 6 348 568 1 280
Mineralavfall 329 4 4 918 98 358 103 609
Övrigt avfall 345 44 508 107 1 005
Totalt 5 725 105 8 194 99 250 113 275
 - Varav farligt avfall 113 50 197 1 707 2 068

Källa: Avfallstatistik 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Heidi Pirtonen 029 551 3583, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2019, Tabellbilaga 2. Avfallsbehandling efter behandlingstyp, 2019, 1 000 ton . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2019/jate_2019_2021-06-16_tau_002_sv.html