Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 28.1.2011

Julkiset kokonaismenot kasvoivat 5,7 prosenttia vuonna 2009

Julkisyhteisöjen kokonaismenojen suhde bruttokansantuotteeseen (BKT) oli 56,3 prosenttia vuonna 2009. BKT-suhde on ollut yhtä suuri viimeksi vuonna 1997. Vuonna 2008 suhde oli 49,3 prosenttia. BKT-suhdetta kasvattivat sekä nimellisen BKT:n merkittävä, yli seitsemän prosentin lasku että julkisten kokonaismenojen edelleen jatkunut kasvu. Julkiset kokonaismenot kasvoivat 5,7 prosenttia vuonna 2009.

Sulautetut kokonaismenot tehtävittäin, julkisyhteisöt yhteensä, 2008–2009

Tehtävä Vuosi Miljoonaa euroa Osuus BKT:sta, %
G0 Tehtävät yhteensä 2008 91 121 49,3
2009 96 300 56,3
G01 Yleinen julkishallinto 2008 12 191 6,6
2009 12 694 7,4
G02 Puolustus 2008 2 770 1,5
2009 2 851 1,7
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2008 2 451 1,3
2009 2 571 1,5
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 2008 8 672 4,7
2009 8 653 5,1
G05 Ympäristönsuojelu 2008 586 0,3
2009 608 0,4
G06 Asuminen ja yhdyskunnat 2008 778 0,4
2009 890 0,5
G07 Terveydenhuolto 2008 13 005 7,0
2009 13 668 8,0
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 2008 2 079 1,1
2009 2 090 1,2
G09 Koulutus 2008 10 935 5,9
2009 11 357 6,6
G10 Sosiaaliturva 2008 37 654 20,4
2009 40 918 23,9

Julkisten menojen suurin pääryhmä oli vuonna 2009 sosiaaliturva, johon kohdistuvat menot olivat lähes 24 prosenttia suhteutettuna BKT:hen. Sosiaalimenoista 32,5 miljardia euroa oli sosiaalietuuksia, joita maksettiin lähes kymmenen prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Sosiaaliturvan jälkeen toiseksi eniten menoja kohdistui terveydenhuoltoon, 8 prosenttia suhteessa BKT:hen.

Julkisyhteisöjen kulutusmenot kasvoivat 3,9 prosenttia vuonna 2009, eli selvästi kokonaismenoja hitaammin. Kulutusmenot kuvaavat julkisyhteisöille palvelujen tuotannosta aiheutuneita juoksevia menoja.

Julkisyhteisöjen kokonaismenoilla tarkoitetaan tässä julkisyhteisöjen sulautettuja kokonaismenoja. Sulautetuista kokonaismenoista on eliminoitu julkisyhteisöjen väliset omaisuusmenot, pääomansiirrot ja tulonsiirrot. Koska kokonaismenot ovat luonteeltaan bruttomenoja, niihin sisältyy esimerkiksi paikallishallintosektorin tapauksessa kuntien omilta liikelaitoksiltaan tekemiä hankintoja. Kyseiset hankinnat näkyvät vastaavasti myös kokonaistuloissa.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Suutarinen (09) 1734 3302, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.1.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2009/jmete_2009_2011-01-28_tie_001_fi.html